ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ УКРАЇНИ

  • А. В. Толстошеєва Київський національний економічний університет
Ключові слова: банківські ресурси, залучені кошти, строкові вклади, ринок депозитів, заощаджувальна активність, домашні господарства, кредитна політика

Анотація

Проаналізовано залучення коштів банків у розрізі валют, строків, суб’єктів і сфер надходження; виявлено недоліки у сукупній сумі залучених ресурсів; проведено паралель між залученими ресурсами та наданими кредитами; запропоновано шляхи вдосконалення формування кредитних ресурсів.

Біографія автора

А. В. Толстошеєва, Київський національний економічний університет
аспірантка, асистент кафедри менеджменту банківської діяльності

Посилання

1. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : www.bank.gov.ua.
2. Бюлетень Національного банку України. — 2011. — № 2 (215) [Електронний ресурс] / Національний банк України.
— Режим доступу : www.bank.gov.ua.
3. Аналітичний огляд банківської системи України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентст-
во «Рюрік». — К., 2012. — 46 с. — Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2012.pdf.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
www.ukrstat.gov.ua.
5. 28 % зарплаты в Украине выплачивается «в конверте» : исследование [Электронный ресурс] / Українська правда.
Економічна правда. — Режим доступу : www.epravda.com.ua.
6. Зарплаты в конвертах : почему так трудно «обелить» доходы украинского населения. [Электронный ресурс] //
ТСН. — Режим доступа : www.tsn.ua.
7. Большинство украинцев всё еще хранят деньги «под матрасом». [Электронный ресурс] // Сегодня. — Режим дос-
тупа : www.segodnya.ua.
8. Украинцев заставят вынуть деньги в кубышку. [Электронный ресурс] // Независимая газета. — Режим доступа :
www.ng.ru.
9. Савченко І. Г. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації / І. Г. Савченко, А. Є. Іор-
данов // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. — 2012. — № 3. — С. 107—116.
10. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання. Аналітична доповідь. — К. : НІСД, 2011. — 92 с.
11. Валовий внутрішній продукт України [Електронний ресурс] / Мінфін. — Режим доступу : index.minfin.com.ua.
12. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електронний ресурс] / Державна служба
фінансового моніторингу. — Режим доступу : http:// www.sdfm.gov.ua.
13. Бюлетень Національного банку України. — К., 2013. — № 2 (239) / Національний банк України [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : www.bank.gov.ua.
14. Річний звіт за 2012 рік Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] // Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб. — Режим доступу : www.fg.gov.ua.
15. Вядрова І. М. Депозити як ресурсний потенціал банку / І. М. Вядрова, Ю. В. Романова [Електронний ресурс] //
Національна бібліотека України ім. Вернадського. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.
Переглядів анотації: 305 Завантажень PDF: 351
Як цитувати
[1]
А. Толстошеєва, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 25-32, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.