ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ НА СТРУКТУРУ СІЛЬСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

  • А. П. Заболотний Запорізький національний технічний університет
  • В. В. Дьяченко Запорізький національний технічний університет
  • Ю. В. Даус Запорізький національний технічний університет
  • О. С. Пилипенко Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: генерація, сільські електричні мережі, втрати електричної енергії

Анотація

Запропоновано новий підхід до побудови структури сільських електричних мереж, що враховує на-явність джерел генерації електроенергії на базі поновлюваних, в якому розв’язується задача вибору координат місця встановлення джерела живлення на основі розрахунку техніко-економічних показни-ків сформованих структур електричних мереж.

Біографії авторів

А. П. Заболотний, Запорізький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
В. В. Дьяченко, Запорізький національний технічний університет
старший викладач кафедри електропос-тачання промислових підприємств
Ю. В. Даус, Запорізький національний технічний університет
аспірант кафедри електропостачання про-мислових підприємств
О. С. Пилипенко, Запорізький національний технічний університет
магістр кафедри електропостачання промис-лових підприємств

Посилання

1. Заболотный А. П. Побудова структури мереж електропостачання підприємств АПК, які містять вітроенергетичні
установки / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус, Д. О. Данильченко // Вісник ТДАТУ «Проблеми енергозабез-
печення та енергозбереження в АПК України». — 2012. — Вип. 7. — С. 37—41.
2. Авдєєв І. В. Розвиток методу еквіпотенційних контурів для проектування розподільчої мережі / І. В. Авдєєв,
А. П. Заболотний, Д. В. Федоша, С. А. Теліпайло, В. С. Мамбаєва // Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». Тематичний випуск «Електроенергетичні та електромеханічні системи» — 2009. — № 637 — С. 3—7.
3. Заболотный А. П. Побудова структури мереж електропостачання споживачів АПК, що містять джерела «малої ге-
нерації» / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки «Про-
блеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». — 2011. — Вип. 116. — С. 20—21.
4. Качан Ю. Г. О возможности распознавания топологи оптимальной системы электроснабжения / Ю. Г. Качан,
В. В. Дьяченко. // Гірнича електромеханіка та автоматика — 2007. — № 78. — С. 3—5.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 70
Як цитувати
[1]
А. Заболотний, В. Дьяченко, Ю. Даус, і О. Пилипенко, ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ НА СТРУКТУРУ СІЛЬСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 78-81, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.