ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ КУРСОВОГО КУТА ПРИ РИСКАННІ АВТОМОБІЛЯ

  • М. А. Подригало Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків
  • Д. М. Клец Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків
Ключові слова: автомобіль, рискання, стабілізація, курсовий кут

Анотація

Наведено результати дослідження раціональних параметрів динамічної стабілізації курсового кута при рисканні автомобіля. Визначено час стабілізації курсового кута; початкове керувальне стабілізувальне кутове прискорення; кругову частоту повертального моменту.

Біографії авторів

М. А. Подригало, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудуван-ня та ремонту машин
Д. М. Клец, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин

Посилання

1. Доброгорський М. В. Забезпечення стійкості легкового автомобіля при граничних режимах руху : автореф. дис..
на здобуття наук ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.02 «Автомобілі та трактори» / М. В. Доброгорський. — Харків,
2006. — 20 с.
2. Устойчивость колесных машин при заносе и способы ее повышения / [Подригало М. А., Волков В. П., Степанов
В. Ю., Доброгорский М. В], под ред. М. А. Подригало. — Харьков : изд-во ХНАДУ. — 2006. — 335 с.
3. Стабильность эксплуатационных свойств колесных машин / [Подригало М. А., Волков В. П., Карпенко В. А и др.];
под ред. М. А. Подригало. — Харьков : изд-во ХНАДУ. — 2003. — 614 с.
4. Подригало М. А. Управляемость колесных машин при установившемся движении / М. А. Подригало, Д. М. Клец,
В. И. Гацько // Автомобильный транспорт : сб. науч. трудов. — Харьков : изд-во ХНАДУ 2011, Вып. 29. —
С. 117—125.
Переглядів анотації: 31 Завантажень PDF: 11
Як цитувати
[1]
М. Подригало і Д. Клец, ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ КУРСОВОГО КУТА ПРИ РИСКАННІ АВТОМОБІЛЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 95-100, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.