ПРО ОДИН СПОСІБ СИМЕТРУВАННЯ НЕПОВНОФАЗНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

  • А. М. Волоцький Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Девятко Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Милосердов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: неповнофазний режим, симетрування, математична модель, оптимізувальні пристрої

Анотація

Розглянуто один із можливих способів симетрування неповнофазного режиму мереж, який дозволяє контролювати несиметрію режиму одночасно в усіх вузлах системи та враховувати їх взаємовпливи.

Біографії авторів

А. М. Волоцький, Вінницький національний технічний університет
асистент, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
М. В. Девятко, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, старший викладач, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
В. О. Милосердов, Вінницький національний технічний університет
канд. екон. наук, доцент, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Аввакумов В. Г. О постановке ограничений по устойчивости узлов нагрузки в задачах оптимального проектирова-
ния устройств с использованием силовых реактивных элементов / В. Г. Аввакумов, А. М. Волоцкий // Методы и средст-
ва повышения эффективности устройств преобразовательной техники : сб. — Киев : Наукова думка, 1981. —
С. 69—71.
2. Волоцький А. М. Покрокова оптимізація неповнофазних режимів роботи електричних систем / А. М. Волоцький,
М. В. Девятко, В. О. Милосердов // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів :
сб. — Донецьк : «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. — С. 129—131.
3. Леонтьєв В. О. Симетрування неповнофазних режимів в розподільних електричних мережах : моногр. / В. О. Лео-
нтьєв. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 163 с.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 19
Як цитувати
[1]
А. Волоцький, М. Девятко, і В. Милосердов, ПРО ОДИН СПОСІБ СИМЕТРУВАННЯ НЕПОВНОФАЗНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 54-57, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.