ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ПОВЕРХІВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВИСОТНОГО БУДИНКУ ЗА СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  • І. П. Бойко Київський національний університет будівництва і архітектури
  • В. О. Сахаров Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Г. В. Гетун Київський національний університет будівництва і архітектури
  • В. А. Мельник Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Наведено результати аналізу зміни напружено-деформованого стану несучих конструкцій у разі дії сейсмічного навантаження за різної кількості поверхів. Розрахунки проводилися за МСЕ прямим інтегруванням в часі за схемою Ньюмарка з урахуванням згасання коливань. Показано, що максимальні коливання будівлі можуть виникати за неповної висоти будівлі, що необхідно враховувати під час проектування.

Біографії авторів

І. П. Бойко, Київський національний університет будівництва і архітектури
завідувач кафедри основ і фундаментів
В. О. Сахаров, Київський національний університет будівництва і архітектури
доцент, кафедра основ і фундаментів
Г. В. Гетун, Київський національний університет будівництва і архітектури
доцент, кафедра архітектурних конструкцій
В. А. Мельник, Київський національний університет будівництва і архітектури
аспірант, кафедра архітектурних конструкцій

Посилання

1. ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических регионах Украины / Минстрой Украины. — К. : Минстрой Ук-
раины, 2006.
2. Метод конечных элементов в механике твердых тел / Под ред. А. С. Сахарова, И. Альтенбаха. — К. : Вища школа,
1982; Лейпциг : ФЕБ Файхбухферлаг, 1982. — 80 с.
3. ДБН В.2.2-24:2009. Проектирование высотных жилых и гражданских зданий / Минрегионстрой Украины. — К. :
Минрегионстрой Украины, 2009.
4. Гетун Г. В. Дослідження впливу сейсмоізоляції на напружено-деформований стан висотної будівлі під дією сей-
смічних навантажень / Г. В. Гетун, В. О. Сахаров, В. А. Мельник // Світ геотехніки. — 2013. — Вип. 2. — С. 18—23.
5. Бирбраер А. Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. — СПб. : Наука, 1998. — 255 с., ил.70.
6. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений / [А. Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лаще-
ников, Н. Н. Шапошников]. — М. : Стройиздат, 1984. — 416 с.
7. John Lysmer and R. L. Kuhlemeyer, Finite Dynamic Model for Infinite Media, Proc. ASCE, Vol. 95, No.EM4, 1969,
August.
Переглядів анотації: 47 Завантажень PDF: 64
Як цитувати
[1]
І. Бойко, В. Сахаров, Г. Гетун, і В. Мельник, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ПОВЕРХІВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВИСОТНОГО БУДИНКУ ЗА СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 16-20, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.