CFD-МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІКРОРАЙОНІ

  • Т. І. Русакова Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
  • М. М. Біляєв Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

Анотація

Розроблено CFD-модель для аналізу забруднення повітряного середовища в мікрорайоні міста. Цю модель можна використовувати як для аналізу забруднення повітря від транспорту, так і для аналізу забруднення повітряного середовища у разі аварійних викидів на дорогах. Модель є оперативною в реалізації на ПК, що дозволяє застосовувати її для проведення серійних розрахунків. Використовується модель вихрових відривних течій ідеальної рідини та модель переносу забруднюючих речовин, де застосовується рівняння конвективно-дифузійного переносу домішок. Отримані результати числових розрахунків підтверджують можливість використання запропонованої моделі для розв’язання актуальних задач урбоекології.

Біографії авторів

Т. І. Русакова, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
асистент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу
М. М. Біляєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
завідувач кафедри гідравліки та водопостачання

Посилання

1. Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов / Е. В. Бруяцкий. — К. : Институт гидро-
механики НАН Украины, 2000. — 443 с.
2. Шаталов А. А. Методика расчета распространения аварийных выбросов, основанная на модели рассеивания тяже-
лого газа / А. А. Шаталов, М. В. Лисанов // Безопасность труда в промышленности. — 2004. — № 9. — С. 46—52.
3. Hanna S. Air Quality Modeling Over Short Distances // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modeling:
16 May-3 June 1994. № SMR/760-2 — P. 712—743.
4. Tedeschi G. Study of vertical transport of marine aerosol using an unsteady 2D model // Conference Abstracts of 31st
NATO / SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and it’s Application, 27 September — 01 October,
Torino, Italy, 2010. № 4, 9.
5. Murakami S. Comparison of «k–ε» model, ASM and LES with wind tunnel test for flow field around cubic model /
S. Murakami, A. Mochida, H. Yoshihiko // 8th Intern. Conf. on Wind Engineering, Western Ontario, July 8—11, 1991. —
№ 12—3.
6. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / [М. З. Згуровский, В. В. Скопец-
кий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев] — К. : Наукова думка, 1997. — 368 с.
7. Моделирование аварийных ситуаций на промышленных объектах и безопасность жизнедеятельности / [Л. И. Ан-
тошкина, Н. Н. Беляев, Л. Ф. Долина, Е. Д. Коренюк]. — Д. : Нова ідеологія, 2011. — 123 с.
8. Biliaiev M. M. Numerical simulation of indoor air pollution and atmosphere pollution for regions having complex topography
/ M. M. Biliaiev, M. M. Kharytonov // Conference Abstracts of 31st NATO / SPS International Technical Meeting on Air
Pollution Modelling and it’s Application, 27 September — 01 October, Torino, Italy, 2010. № 1, 7.
9. Belyaev M. Air Pollution Modelling of Technogenic Catastrophes caused by Terrorist Attacks on Rail Transport of Chemical
Substances / M. Belyaev // Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment. NATO Science
for Peace and : Security Series. — C. : Environmental Security, Springer, 2007. P. 327—336.
10. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. — М. : Наука, 1982.
— 316 c.
11. Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. — М. : Наука, 1983. — 616 с.
Переглядів анотації: 72 Завантажень PDF: 22
Як цитувати
[1]
Т. Русакова і М. Біляєв, CFD-МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІКРОРАЙОНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 25-30, 1.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.