СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ЕТАПАМИ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

  • В. В. Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Романюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено системну модель проектного управління стратегією організацій автомобільного транспорту за етапами її життєвого циклу як за проектами, так і за процесами. Реалізовано проектний підхід до управління стратегіями організації за двома окремо або сумісно-взаємопов’язаними аспектами.

Біографії авторів

В. В. Біліченко, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту,
С. О. Романюк, Вінницький національний технічний університет
асистент, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту,

Посилання

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / Игорь Ансоф — СПб : Питер, 2009. — 340 с.
2. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. — М. : Гардарики, 2002. — 296 с.
3. Томпсон А. Стратегический менеджмент / А. Томпсон, Д. Стрикленд. — М. : ЮНИТИ, 1998. — 576 с.
4. Сухарев О. С. Стратегия эффективного развития фирмы: учебник / О. С. Сухарев. — М. : изд-во «Экзамен», 2008.
— 287 с.
5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK & Guide). Fourth Edition. ANSI/PMI 99-001-2008.
— USA : Project Management Institute, Inc., 2008. — 467 p.
6. The standard for the Portfolio Management. — Second Edition. ANSI/PMI 08-003-2008. USA : Project Management Institute,
Inc., 2008. — 324 p.
Переглядів анотації: 41 Завантажень PDF: 10
Як цитувати
[1]
В. Біліченко і С. Романюк, СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ЕТАПАМИ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 102-107, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.