ІСТОРИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

  • В. П. Курок Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
  • Б. О. Шевель Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Анотація

Визначено важливість використання історичної складової під час професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів та проаналізовано деякі її аспекти, обґрунтовано доцільність впровадження спецкурсу «Історія інженерно-педагогічної освіти» для студентів напряму «Професійна освіта», розглянуто необхідність підготовки відповідного навчально-методичного забезпечення.

Біографії авторів

В. П. Курок, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
завідувач кафедри машинознавства
Б. О. Шевель, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
доцент, кафедра машинознавства

Посилання

1. Зеер Э. Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога / Э. Ф. Зеер. — Свердловск : изд-во
Уральского ун-та, 1988. — 116 с.
2. Золотухіна С. Історико-педагогічна складова професійної підготовки майбутнього вчителя / С. Золотухіна // Гума-
нізація навчально-виховного процесу. Спецвипуск 8. — Ч. І. — 2012. — С. 35—47.
3. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні / за ред. О. Е. Коваленко. — Х. : УІПА, 2004. — 40 с.
4. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтех-
училища / Н. М. Кузьмина. — М. : Высшая школа, 1989. — 179 с.
5. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічногої науки в Україні / О. В. Сухомлинська
// Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. — К. : А. П. Н., 2003. — 68 с. — С. 16—25.
Переглядів анотації: 116 Завантажень PDF: 168
Як цитувати
[1]
В. Курок і Б. Шевель, ІСТОРИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 108-110, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.