МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОБУРА

Автор(и)

  • М. Й. Федорів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • У. М. Николин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • А. І. Поточний Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

Представлено математичну модель функціонування системи електропостачання (СЕП) електробура (ЕЛБ) в середовищі віртуального програмування Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (LabVIEW). Отримана математична модель дозволяє моделювати режими роботи електротехнічного комплексу для електробуріння в залежності від глибини забою свердловини. Наведено методику створення такої математичної моделі, її основні особливості та можливості, які можна використати в практичних дослідженнях під час буріння електробурами на теренах Прикарпатського регіону.

Біографії авторів

М. Й. Федорів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доцент, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

У. М. Николин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

асистент, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

А. І. Поточний, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

аспірант, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

Посилання

1. Фоменко Ф. Н. Бурение скважин электробуром / Ф. Н. Фоменко. — М. : Недра. — 1974. — 272 с.
2. Федорів М. Й. Застосування середовища програмування Labview для моделювання режиму роботи електробура /
М. Й. Федорів, А. І. Поточний, О. І. Кіянюк // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука,
освіта і практика PEES 2011 : матер. XIII Міжнар. конфер., секція «Моделювання та методи оптимізації». — Кременчук,
2011. — Вип. 1/2011(1). — С. 340—341.
3. Поточний А. І. Контроль енергетичних параметрів електрообладнання бурових установок / А. І. Поточний // Тех-
ніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих
учених та студентів, 5—7 листопада 2012 р. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. — С. 218—221.
4. Гладь І. В. Модернізація системи електропостачання електробура на основі її математичної моделі / І. В. Гладь,
М. Й. Федорів, І. Д. Галущак // Проблеми економії енергії : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів,
2001. — С. 164—165.
5. Поточний А. І. Аналіз енергетичних втрат двигуна електробура під час буріння/ А. І. Поточний, Б. І. Петровсь-
кий // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Секція «Електромеханічні системи, методи
моделювання та оптимізації» : матер. ІХ Міжнар. наук.-техн. конфер. молодих учених та спеціалістів. — 2011. — № 1.
— С. 133—134. 6. Федорів М. Й. Дослідження енергетичних параметрів електротехнічного комплексу для електробуріння / М. Й. Фе-
дорів, І. В. Гладь, А. І. Поточний // Нафтогазова енергетика. — 2011. — № 3(16). — С. 61—71.
7. Гладь І. В. Контроль та регулювання напруги на затискачах електродвигуна електробура / І. В. Гладь // Проблеми
економії енергії : IV МНПК : зб. матер. — Львів, 2003. — С. 149—150.
8. Федорів М. Й. Підвищення надійності та ефективності електробура / М. Й. Федорів, І. В. Гладь // Вісник Східно-
українського національного університету ім. В. Даля. — 2003. — № 6(64). — С. 69—75.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 93

Як цитувати

[1]
М. Й. Федорів, У. М. Николин, і А. І. Поточний, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОБУРА», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 53–58, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.