ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБУРІННЯ

  • А. І. Поточний Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • М. Й. Федорів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: буріння, діагностика електрообладнання, нечітка логіка

Анотація

Наведено результати дослідження експлуатаційної надійності роботи електротехнічного комплексу для електробуріння свердловин Прикарпатського УБР. Запропоновано підхід для оцінки експлуатаційної надійності, що поєднує у собі ймовірнісні методи та засоби нечіткої логіки, на прикладі системи електропостачання електробура.

Біографії авторів

А. І. Поточний, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
канд. техн. наук, доцент, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств
М. Й. Федорів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
аспірант, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

Посилання

1. Федорів М. Й. Модернізація системи електропостачання електробура на основі її математичної моделі / М. Й. Фе-
дорів, І. Д. Галущак, І. В. Гладь // Проблеми економії енергії : ІІІ між нар. науково-практична конф., 2001 р. : тези доп.
— Львів, 2001.
2. Федорів М. Й. Математичні моделі надійності функціонування основного електричного обладнання технологічних
комплексів для електробуріння / М. Й. Федорів, А. І. Поточний, Є. І. Курта // Матеріали V Міжнародної науково-
технічної конференції «Керування режимами роботи об’єктів електричних та електромеханічних систем 2011» (КРЕС—
2011) секція «Електротехніка і енергетика». — Донецьк, 2011. — Випуск 11(186). — С. 401—405.
3. Федорів М. Й. Аналіз надійності роботи електрообладнання системи електропостачання електробурів / М. Й. Фе-
дорів, І. В. Гладь // Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств : зб. праць IV міжнар. наук.
конф. — Маріуполь, 2000.
4. Костерєв М. В. Нечітко-статичний підхід до оцінювання експлуатаційної та режимної надійності об’єктів підсис-
тем електроенергетичної системи / М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, В. В. Літвінов // Наукові праці Донецького національно-
го технічного університету. Секція «Електротехніка і енергетика» : всеукраїнський науковий збірник. — Донецьк, 2013.
— № 1(14). — С. 122—128.
5. Назарычев А. Н. Методы и математические модели комплексной оценки технического состояния электрооборудо-
вания / А. Н. Назарычев, Д. А. Андреев. — Иваново : ИГЭУ, 2005. — 224 с.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 18
Як цитувати
[1]
А. Поточний і М. Федорів, ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБУРІННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 94-97, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.