До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання

Автор(и)

  • Т. Г. Бурденюк Тернопільський національний економічний університет
  • В. С. Свірський Тернопільський національний економічний університет

Анотація

Обґрунтовано, що збільшення частки державних видатків у ВВП як за рахунок підвищення рівня податкового навантаження, так і шляхом нарощення державного боргу не сприятиме прискоренню темпів економічного розвитку в Україні.

Біографії авторів

Т. Г. Бурденюк, Тернопільський національний економічний університет

викладач кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері

В. С. Свірський, Тернопільський національний економічний університет

викладач кафедри міжнародних фінансів

Посилання

1. Нитти Франческо. Основныя начала финансовой науки / Нитти Франческо ; пер. съ итальянскаго И. Шрейдера,
подъ редакціей и съ дополненіями А. Свирщевскаго. — М. : Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ, 1904. — 624 с.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті : теоретична концептуалізація і наукова проблематика
державних фінансів : моногр. / В. Л. Андрущенко. — Л. : Каменяр, 2000. — 304 с.
3. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. І. Лукінов. — К. : Інститут економіки НАН
України, 1997. — 455 с.
4. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : моногр. / К. В. Павлюк. —
К. : НДФІ, 2006. — 584 с.
5. Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост / Дж. Тобин ; пер. с англ. — М. : Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2010. — 272 с.
6. Юрій С. І. У пошуках компромісу між державним патерналізмом і фінансизмом / С. І. Юрій // Світ фінансів. —
2008. — Вип. 4(17). — С. 7—12.
7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». —
К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.
8. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; пер. з нім.
С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; передмова та наукове редагування В. М. Федосова. — К. : Либідь, 2000. — 654 с.
9. Стратегія фінансової політики держави у перехідній економіці : моногр. / [Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Лу-
ніна І. О. та ін.]; ред. І. О. Луніна. — К. : Інститут економічного прогнозування НАН України, 2004. — 115 с.
10. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин : моногр. /
Т. П. Вахненко. — К. : Фенікс, 2006. — 536 с.
11. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні практики : моногр. / Ю. В. Пасічник. —
Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 642 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 106

Як цитувати

[1]
Т. Г. Бурденюк і В. С. Свірський, «До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 35–38, Черв. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.