Трансформація світової валютної системи в посткризовий період

Автор(и)

  • В. С. Свірський Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль

Ключові слова:

світова валютна система, золото, наднаціональна валюта, світова валютно- фінансова криза, регіональні валюти, золотий стандарт

Анотація

Розглянуто ключові сучасні тенденції функціонування світової валютної системи в посткризового період. Проаналізовано основні напрями її трансформації: збереження моновалютної системи; повернення до золотовалютного стандарту; регіоналізація світової валютної системи; формування мультивалютних відносин; створення єдиної світової резервної валюти.

Біографія автора

В. С. Свірський, Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль

Канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародних фінансів та глоба-льної економіки ім. С. І. Юрія

Посилання

1. Eichengreen Barry A World of Multiple Reserve Currencies [Електронний ресурс] — Режим доступу :
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-world-of-multiple-reserve-currencies.
2. Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность решений [Электронный ресурс] — Режим доступа :
http://www.postcrisisworld.org/files/book_small_all.pdf.
3. Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) [Електронний ресурс] — Режим доступу :
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm.
4. Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange turnover in April 2013 : preliminary global results / Bank for International Settlements
Communications. [Електронний ресурс]. — 2013. — Режим доступу : http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf.
5. Наркевич С. С. Резервные валюты: факторы становления и роль в мировой экономике / С. С. Наркевич, П. В. Тру-
нин. — М. : изд-во ин-та Гайдара, 2012. — 136 с.
6. Бозуленко О. Ю. Інтернаціоналізація валют нових ринків: стан та перспективи / О. Ю. Бозуленко / Економічний
простір. — 2012. — № 63. — С. 12—24.
7. Колодко Г. Мінливий світ [Текст] : пер. з пол. / Гжегож В. Колодко ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та
прогнозування. — К. : [б. в.], 2012. — 447 с.
8. Красавина Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы / Л. Н. Красавина //
Деньги и кредит, 2010. — № 5. — С. 48—57.
9. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. / Дж. Сорос : пер. с англ. С. К. Умри-
хиной, М. 3. Штернгарца. — М. : ИНФРА-М, 1999. — XXVI. — 262 с.
10. Назарбаев Н. Ключи от кризиса [Электронный ресурс] // Российская газета. — 2009. — 2 февраля. — Режим дос-
тупа : http://www.rg.ru/2009/02/02/autoritetno.html.
11. Предложения Российской Федерации к саммиту «Группы двадцати» в Лондоне (апрель 2009 года) [Электронный
ресурс]. — Режим доступа : http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/03/213992.shtml.
12. Доклад о торговле и развитии. Обзор [Электронный ресурс] // Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Нью-Йорк, Женева, 2009. — 41 с.— Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/tdr2009.pdf.
13. Soros G. A New World Architecture, 2009 [Електронний ресурс] / G. Soros. — Режим доступу : http://
www.project-syndicate.org/commentary/a-new-world-architecture.
14. Кравчук Н. Реформування світової валютної системи в умовах дивергенції глобального розвитку / Н. Кравчук //
Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 5 (15). — С. 314—325.
15. World Gold Council. Gold Demand Trends: Second quarter 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.gold.org/download/file/3375/GDT_Q2_2014.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 142

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
В. С. Свірський, «Трансформація світової валютної системи в посткризовий період», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 65–70, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.