Системне наставництво: управління корпоративними знаннями та навиками

Автор(и)

  • В. І. Притула Полтавська державна аграрна академія
  • З. М. Левченко Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Подано огляд історії формування наставництва, проаналізовано наукові дослідження у цій області. Авторами обґрунтовано роль наставництва в системі управління корпоративними знаннями та навиками в процесі адаптації, комунікації, вивчення та підготовки персоналу, на основі чого теоретично розроблено та запропоновано модель поетапного впровадження програми наставництва в компанії.

Біографії авторів

В. І. Притула, Полтавська державна аграрна академія

здобувач, кафедра організації обліку і аудиту

З. М. Левченко, Полтавська державна аграрна академія

завідувач кафедри організації обліку і аудиту

Посилання

1. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента [Электронный ресурс] / Ф. У. Тейлор. — Сайт «Книжная библио-
тека». — Режим доступа : http://www. libbooks.ru.
2. Harold. The Mentoring Partnership. Roles of a Mentor [Електронний ресурс] / Harold Bloom. — Сайт «The Mentoring
Partnership». — Режим доступу : http://www.mentoringpittsburgh.org.
3. Гаврилів Н. Наставництво як вид професійної діяльності: ґенеза розвитку та становлення [Електронний ресурс] /
Н. Гаврилів. — Сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2009_5/Havryliv.htm.
4. Щевьева А. А. Наставничество как элемент системы повышения эффективности использования кадровых ресурсов
предприятия [Электронный ресурс] / А. А. Щевьева. — Российский государственный университет туризма и сервиса. —
Режим доступа : http://www.mgus.ru/files/electronic journal/ number18/29.doc.
5. Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко та ін.]. — К. : Аконіт, 1999. — 912 с.
6. Kram Kathy. Phases of the Mentor Relationship / Kathy Kram // Aсademy of Management Journal. — 2010. — № 4. —
С. 27—29.
7. Притула В. І. Програма наставництва як кластерний елемент системи професійного розвитку та навчання персона-
лу / В. І. Притула // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матер.
міжнар. наук.-практ. конф. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — С. 319—321.
8. Лисак У. Наставництво та коучинг у системі управління персоналом / У. Лисак // Довідник кадровика. — 2010. —
№ 5. — С. 82—84.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 127

Як цитувати

[1]
В. І. Притула і З. М. Левченко, «Системне наставництво: управління корпоративними знаннями та навиками», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 113—118, Черв. 2013.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.