АЦП ЧАСО-ІМПУЛЬСНОГО ТИПУ НА БАЗІ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА

  • О. В. Багацький Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
  • В. О. Багацький Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Анотація

Отримано співвідношення, які дозволяють оцінити вимоги до елементів аналого-цифрового перет-ворювача часо-імпульсного типу, призначеного для вимірювання промислової частоти в електро-мережі. АЦП побудований на елементах, що входять до складу аналого-цифрового мікроконтролера.

Біографії авторів

О. В. Багацький, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
аспірант
В. О. Багацький, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
провідний науковий співробітник

Посилання

1. Черняк Р. Я. Преобразование напряжений в коды чисел / Р. Я. Черняк // Вопросы техники быстродействующих
счетных машин. — К. : АН УССР, 1955. — Вып. 1. — С. 24—31.
2. Гитис Э. И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств / Э. И. Гитис.
— М.—Л. : Госэнергоиздат, 1961. — 375 с.
3. Дроздов Е. А. Автоматическое преобразование и кодирование информации / Е. А. Дроздов, А. П. Пятибратов. —
М. : Сов. Радио, 1964. — 543 с.
4. Хоровиц П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл. — М. : Мир, 1983. — Т. 2. — 590 с.
5. Как работать с АЦП и ЦАП в микроконтролерах SiLabs [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
www.compitech.ru/html.cgi/archiv/05_07/stat_adc.htm.
6. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. — К. :
Госстандарт Украины,1999. — 31 с.
7. Гончаров В. Л. Теория интерполирования и приближения функций / В. Л. Гончаров. — М. : ГИТТЛ, 1954. —
508 с.
Переглядів анотації: 59 Завантажень PDF: 40
Як цитувати
[1]
О. Багацький і В. Багацький, АЦП ЧАСО-ІМПУЛЬСНОГО ТИПУ НА БАЗІ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 101-104, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.