Методи оцінки якості комунальних послуг

Автор(и)

  • В. О. Багацький Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
  • О. В. Багацький Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Ключові слова:

комунальні послуги, якість, методи оцінки

Анотація

Запропоновано якість комунальної послуги характеризувати трьома взаємопов’язаними коефіці­єнтами, а саме: миттєвим, частковим та узагальненим. Наведена методика визначення миттєвого коефіцієнта якості, розроблені нові методи визначення якості послуг за окремими параметрами  потенціалу  через часткові коефіцієнти якості з урахуванням миттєвих коефіцієнтів. За узагальненим скалярним коефіцієнтом якість послуги в цілому визначається у вигляді одного числа через добуток часткових коефіцієнтів, що дає можливість врахувати якість при оплаті послуги.

Біографії авторів

В. О. Багацький, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

д-р техн. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

О. В. Багацький, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

канд. техн. наук, молодший науковий співробітник

Посилання

1. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования / И. П. Норенков. — М. : МГТУ им. Баумана, 2006.
— 336 c.
2. Landis & Gyr DGC300 — Metsys. Веб-сайт компанії «Metsys» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.metsys.hu/.
3. Система «Techem». Веб-сайт компанії «Техем». [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.techemenergy.ru/
(Посилання на веб-сайт дійсне на 2012-11).
4. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення : ГОСТ 13109-97 (ІЕК,
ІЕС) — ГОСТ 13109-97 — [Чинний від 1999-01-01]. — К. : ТК 30 ЕМС, 1999. — 45 с.
5. Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе.
ГОСТ 22667-82 [Действующий с 1983-07-01.] — М. : Госстандарт СССР. — 4 с.
6. Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опален-
ня, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження
якості : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151 / Офіційний вісник України. — К. : ДП Українська
правова інформація : Кабінет Міністрів України, 2010. — 114 c. — (Постанова Кабінету Міністрів України).
7. Лічильник «ЛВ–4T». Веб-сайт «ХТС». [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.hgcsms.kharkov.ua/lv-
4t/lv-4t.htm (Посилання на веб-сайт дійсне на 2012-11).
8. Патент на винахід № 82925, Україна, МПК (2006) G01R 11/00, G06Q 50/00. Спосіб контролю витрати і якості ко-
мунальних послуг / Багацький В. О., Багацький О. В., Кривонос Ю. Г., Палагін О. В., заявник та патентовласник ІК НАН
України, — заявка № а200607592, заявл. 07.07.2006, опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10.
9. Патент на винахід №82791, Україна, МПК (2006) G01F 1/00, G01R 21/133 (2008.01), G06Q 50/00. Система контро-
лю комунальних послуг / Багацький В. О., Багацький О. В., Кривонос Ю. Г., Палагін О. В., заявник та патентовласник
ІК НАН України, — заявка № а200700963, заявл. 30.01.2007, опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9.
10. Михалевич В. С., Волкович В. Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. —
М. : Наука, 1982. — 288 c.
11. Мушник Э. Методы принятия технических решений / Мушник Э., Мюллер П. — М. : Мир, 1990. — 208 c.
12. Патент на винахід № 92540, Україна, МПК (2009) G01R 11/00, G06Q 50/00. Спосіб контролю спожитих комуна-
льних послуг / Багацький В. О., Багацький О. В., заявник та патентовласник ІК НАН України, — заявка № а200901200,
заявл. 16.02.2009, опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 104

Як цитувати

[1]
В. О. Багацький і О. В. Багацький, «Методи оцінки якості комунальних послуг», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 108–115, Груд. 2014.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.