СПЕЦІАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

  • Л. Ю. Юрчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • О. В. Родінін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Сформульовано вимоги та запропоновано структуру спеціалізованого програмного забезпе-чення для збирання, обробки, відображення та реєстрації даних моніторингу локальних метеоро-логічних систем.

Біографії авторів

Л. Ю. Юрчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент, кафедра автоматики та управління в технічних системах
О. В. Родінін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
студент, кафедра автоматики та управління в технічних системах

Посилання

1. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (CIMO guide) : Published by: World Meteorological
Organization : 2012 (2008 edition updated in 2010). — (WMO No. 8).
2. Иванов Б. А. Система получения комплексной первичной метеорологической информации на основе сетевых тех-
нологий / Б. А. Иванов, В. Б. Осис // Наукові праці УкрНДГМІ. — 2009. — Вип. 258.
3. Сайт института радарной метеорологи (ЗАО «ИРАМ») [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.iram.ru/iram/p31_mtras_ru.php.
4. Meteorological Monitoring System [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.envirotech-online.com/news/air monitoring/6/cse_servelec/meteorological_monitoring_system/17610/.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 113
Як цитувати
[1]
Л. Юрчук і О. Родінін, СПЕЦІАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 18-22, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.