ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • К. Л. Фурманець Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Анотація

Проведено ретроспективний аналіз формування зовнішньоборгових зобов’язань України з часу набуття країною незалежності. Запропоновано системний підхід у визначенні етапів формування боргу, а також ендогенних та екзогенних факторів цього процесу. Окреслено основні етапи становлення фінансового механізму регулювання зовнішнього державного боргу України в умовах глобалізації.

Біографія автора

К. Л. Фурманець, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
аспірантка, кафедра світового господарства та міжнародної економічної інтеграції

Посилання

1. Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. — К. : Центр навчальної літера-
тури, 2004. — С. 527—534.
2. Кучер Г. Державний борг : історія і сьогодення / Г. Кучер // Фінанси України. —1999. — № 2. — С. 16—19.
3. Бондарук Т. Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування / Т. Г. Бондарук // Фінанси
України. — 1999. — № 5. — С. 95—102.
4. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Т. П. Вахнен-
ко. — К. : Фенікс, 2006. — 261 с.
5. Юрчишин, В. В. Макроекономічна стабілізація в Україні: факти, тенденції, проблеми [Текст] : моногр. / В. В. Юр-
чишин. — К. : вид-во УАДУ, 1999. — 235 с.
6. Текущее состояние и ретроспектива реформирования государственного долга Украины // Обзор мировой эконо-
мики, Бюлетень Центра макроекономических исследований Сбербанка России. — 2010. — № 9. — 2 с.
7. Про результати перевірки витрат Державного бюджету України на обслуговування і погашення державного боргу
та на його управління у 2002 році, затвердженої постановою Колегії Рахункової палати від 07.05.2003 № 9-1 // Офіцій-
ний матеріал Рахункової палати України. — 2003. — Випуск 15.
8. Закон України від 26.12.2008 № 835-VI Про Державний бюджет України на 2009 рік [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-17.
9. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік, підготовлені департаментом з питань бю-
джетної політики і затверджені постановою Колегії Рахункової палати // Офіційний матеріал Рахункової палати України.
— 2012. — С. 56—57.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 170 Про затвердження Середньострокової
стратегії управління державним боргом на 2011-2013 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/170-2011-%D0%BF.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. № 607 Про затвердження Середньострокової
стратегії управління державним боргом на 2011—2014 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/607-2012-%D0%BF.
Переглядів анотації: 452 Завантажень PDF: 849
Як цитувати
[1]
К. Фурманець, ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 49-55, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.