ЕЛЕКТРОМАШИННО-ВЕНТИЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ БЕЗКОНТАКТНИХ СИНХРОННИХ ТА АСИНХРОНІЗОВАНИХ КОМПЕНСАТОРІВ

  • O. M. Галіновський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Є. М. Дубчак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: реверс, тиристор, перетворювач, безконтактний, синхронний, асинхронізований, компенсатор

Анотація

Розроблено принципову електричну схему реверсивної системи збудження безконтактного синхронного та асинхронізованого компенсатора, досліджено роботу асинхронізованого компенсатора у разі зміни ковзання.

Біографії авторів

O. M. Галіновський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент
Є. М. Дубчак, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
старший викладач

Посилання

1. Пекне В. З. Синхронные компенсаторы (конструкция, монтаж, испытания и эксплуатация) / В. З. Пекне. — М. : Энергия. 1980. — 272 с.
2. А. с. СССР № 1339821. Способ комбинированного управления тиристорным преобразователем частоты / Галинов-ский А. М., Дубчак Е. М. ; опубл. 1987, Бюл. № 35.
3. А. с. №1356130(СССР) Синхронная машина с бесщеточной реверсивной системой возбуждения / Ю. В. Зозулин, Ю. Е. Савельев, В. В. Кузьмин ; опубл. 1987, Бюл. № 44.
4. Исследование моделей трехфазно-однофазных и трехфазно-трехфазных возбудителей бесконтактных машин двойного питания / [Галиновский А. М., Дубчак Е. М., Цюрила М. А., Ленская Е. А.] // Гидроэнергетика Украины. — 2006. — № 4. — С. 36—43.
5. Карташова Т. Н. Асинхронизированные неявнополюсные компенсаторы [Електронний ресурс] / [Карташова Т. Н., Кийло О. Л., Антонюк О. В. и др.] 15 января 2010 г., 09:33. — Режим доступу : http://neftegaz.ru/science/view/600.
6. Патент України : Пристрій реверсивного безщіткового збудження синхронного компенсатора / О. М. Галіновський, О. О. Ленська, Є. М. Дубчак, Ю. Ю. Савелєв / Патент на корисну модель № 22001, u 2006 11764, Опубл. 10.04.2007. Бюл. № 4.
7. Галиновский А. М. Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания (часть 1) / А. М. Галиновский, Е. М. Дубчак, Е. А. Ленская // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. — 2010. —№ 84. — С. 218—227.
8. Галиновский А. М. Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания (часть 2) / А. М. Га-линовский, Е. М. Дубчак, Е. А. Ленская // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. — 2010. — № 85.
— С. 159—169.
Переглядів анотації: 31 Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ГаліновськийO. M. і Є. М. Дубчак, ЕЛЕКТРОМАШИННО-ВЕНТИЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ БЕЗКОНТАКТНИХ СИНХРОННИХ ТА АСИНХРОНІЗОВАНИХ КОМПЕНСАТОРІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 77-80, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.