БЕЗКОНТАКТНІ АСИНХРОНІЗОВАНІ МАШИНИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

  • O. M. Галіновський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: безконтактний, перетворювач, асинхронізована машина, пуск, генератор, двигун

Анотація

Проведено аналіз результатів досліджень математичних і фізичних моделей електромашинно-вентильних перетворювачів безконтактних асинхронізованих машин із циклічними алгоритмами керування обертовими вентилями.

Біографія автора

O. M. Галіновський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент кафедри електромеханіки

Посилання

1. А. с. СССР № 1206922. Преобразователь частоты / А. М. Галиновский, Е. М. Дубчак ; опубл. 1986, Бюл. № 3.
2. А. с. СССР № 1339821. Способ комбинированного управления тиристорным преобразователем частоты /
А. М. Галиновский, Е. М. Дубчак ; опубл. 1987, Бюл. № 35.
3. А. с. SU 1534744 5H02P 9/14 Устройство для возбуждения асинхронизированной синхронной машины /
Ю. Е. Савельев и др. ; опубл. 08.01.90, Бюл. №1.
4. Галиновский А. М. Совмещенный асинхронный возбудительный преобразователь бесконтактной асинхрони-зированной синхронной машины / А. М. Галиновский // Регулируемые асинхронные двигатели : сб. науч. тр. — К. : Ин-т электродинамики НАН Украины, 1992. — С. 134—146.
5. Антоненко А. И. Каскадный совмещенный возбудитель / А. И. Антоненко, А. М. Галиновский // Регулируемые асинхронные двигатели : сб. науч. тр. — К. : Ин-т электродинамики НАН Украины, 1992, С. 32—38.
6. А. с. N1823089 СССР, МКИ H 02 K 17/44. Генераторная установка / А. И. Антоненко, Е. А. Галиновская,
А. М. Галиновский ; опубл. 1993 г., Бюл. № 23.
7. Патент України: 80882, H02K 3/28, H02K 17/14, Н02Р 27/04. Обмотка з перемиканням ефективного числа витків фаз електричної машини змінного струму / О. М. Галіновський, О. О. Ленська. № а 2005 11174; Заявл. 25.11.2005; Опубл. 12,11,2007. Бюл. № 18.

8. Галиновский А. М. Исследование моделей электромашинно-вентильных преобразователей с ограниченным числом полностью управляемых вентилей / А. М. Галиновский, Е. А. Ленская, Эрхард Айхофер // Електротехніка і електромеха-ніка. — 2006. — № 5. — С. 22—29.
9. Лабунец И. А. Асинхронизированные турбогенераторы. Новости электротехники. [Електронний ресурс] // Информ. спр. изд. Журнал № 1(43) 2007. — Режим доступу : http://www.news.elteh.ru/about.php.
10. Галиновский А. М. Электромашинно-вентильные преобразователи бесконтактных асинхронизированных машин с синхронными возбудителями / А. М. Галиновский, Е. В. Кузьминский, Е. А. Ленская // Вісник Кременчуцького держ. університету ім. Михайла Остроградського. — 2008. — Вип. 3, ч. 2. — С. 46—50.
11. Абубакиров Ш. И. Опыт и перспективы использования асинхронизированных гидрогенераторов в проектах ОАО «Институт Гидропроект» / Ш. И. Абубакиров // Гидротехника. — 2010. — № 2 (19). — С. 6—11.
12. Сенько В. И. Многофазно-трехфазные мостовые преобразователи частоты бесконтактных асинхронизированных машин / В. И. Сенько, А. М. Галиновский, Е. А. Ленская // Вісник Кременчуцького держ. університету ім. Михайла Остроградського. — 2011. — № 4 (63), ч. 3. — С. 69—73.
13. Галиновский А. М. Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания (часть 1) /
А. М. Галиновский, Е. М. Дубчак, Е. А. Ленская // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб., 2010. —
№ 84. — С. 218—227.
14. Галиновский А. М. Электромашинно-вентильные преобразователи машин двойного питания (часть 2) /
А. М. Галиновский, Е. М. Дубчак, Е. А. Ленская // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. — 2010.
— № 85. — С. 159—169.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ГаліновськийO. M., БЕЗКОНТАКТНІ АСИНХРОНІЗОВАНІ МАШИНИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 121-125, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.