ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ КРИТЕРІАЛЬНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: планове значення втрат потужності, критеріальний метод, нейронечітке моделювання

Анотація

Запропоновано метод визначення планового значення втрат потужності (ПЗТВП) в електричних мережах ЕЕС, який полягає в уточнені коефіцієнтів при членах нормативної характеристики технічних втрат потужності критеріальним методом із застосуванням нейронечіткого моделювання. Вдосконалено дворівневий, двоконтурний адаптивний програмно-апаратний комплекс оптимального керування режимами ЕЕС, який на відміну від існуючих враховує ПЗТВП і технічний стан трансформаторів з РПН.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
О. О. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет
асистент

Посилання

1. Астахов Ю. Н. Применение критериального метода в электроэнергетике / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк. —
К. :УМК ВО, 1989. — 140 с.
2. Лежнюк П. Д. Методи оптимізації в електроенергетиці. Критеріальний метод : [навч. посіб.] / П. Д. Лежнюк,
С. В. Бевз. — Вінниця : ВДТУ, 1999. — 177 с.
3. Лежнюк П. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з урахуванням планового значення технічних втрат потужності / Петро Лежнюк, Олена Рубаненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 1. — С. 86—90.
4. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами : моног. / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 123 с.
5. Пат. 61058 Україна, МПК8 HO2J3/24. Спосіб оптимального керування нормальними режимами електроенергетич-ної системи / Лежнюк П. Д., Рубаненко О. О.; заявник і патентоутримувач Вінницький національний технічний університет — заявл. 29.11.10; опубл. 11.07.11, Бюл. № 13, 2011 р.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк і О. О. Рубаненко, ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ КРИТЕРІАЛЬНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 127-130, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)