АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ З ЇХНЬОЮ ДОПОМОГОЮ

Автор(и)

  • О. Є. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
  • M. О. Грищук ТОВ «Українські технологічні продукти», Вінниця

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-155-2-76-84

Ключові слова:

діагностування, технічний стан, трансформатор, частотна характеристика

Анотація

У виведених з експлуатації силових трансформаторів 10 кВ, які зберігаються на ремонтних майданчиках АТ «Вінницяобленерго», серед інших є і пошкодження обмоток та магнітопроводу, які можуть бути виявлені шляхом аналізу частотних характеристик трансформатора. Зразковим графіком частотної характеристики силового трансформатора, який застосовується в процесі діагностування, може бути графік, на якому показані середні значення коефіцієнта передачі тестового сигналу приладу FRAnalizer через силовий трансформатор для однотипних різних справних трансформаторів в залежності від частоти тестового сигналу. Враховуються лише ті результати вимірювань коефіцієнта передачі та лише така кількість вимірювань, за яких відхилення поточних значень не перевищує похибки FRAnalizer (2 %). Частота тестового сигналу, яку потрібно враховувати для виявлення дефекту, відповідає тій частоті, на якій відхилення значення коефіцієнта передачі частотної характеристики досліджуваного трансформатора відрізняється від значення коефіцієнта передачі (частотної характеристики, побудованої за середніми значеннями однотипних справних тран сформаторів) не менше ніж на 2 %. Визначення значення інформативної частоти, яка корелюється з дефектом, здійснюється шляхом власних спостережень та аналізу літературних джерел._На прикладі досліджуваного силового трансформатора типу ТМГ 1000/10 У1 встановлено його дійсний технічний стан. Проте, у діапазоні частот 6060…7010 Гц спостерігались стрибкоподібні відхилення, які пропонується попередньо вилучати з розрахунків, вважаючи їх промахами.

Біографії авторів

О. Є. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, професор, професор кафедри електричних станцій та систем

О. О. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет

 канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електричних станцій та систем

M. О. Грищук, ТОВ «Українські технологічні продукти», Вінниця

доктор філософії, провідний інженер-енергетик

Посилання

О. Є. Рубаненко, М. П. Лабзун, і М. О. Грищук, «Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів,» Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ", зб. наук. пр. Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях, № 23, с. 41-46, 2017.

М. О. Грищук, «Обґрунтування меж діапазону частот АЧХ трансформаторів відповідного дефектам зсуву витків,» на XLVII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018), Вінниця, 2018, с. 3106-3108.

А. Р. Максутов, «Электродинамическая стойкость обмоток силового трансформатора,» Сборник научных трудов по материалам XIX International scientific conference, г.-к. Анапа, 2019, с. 128-133.

В. В. Грабко, і О. В. Паланюк, «До питання діагностування силового трансформатора,» на XLVIII науково-технічній конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 2019, с. 56-57.

J. M. Chen, and Bi T. S., Sun, "Study on quality risk assessment for power transformer based on fault tree analysis," in China International Conference on Electricity Distribution (CICED), China, 2016, р. 1-4.

В. В. Хавтирко, «Дослідження дефектів в силових трансформаторах,» на XLVII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018), Вінниця, 2018, с. 958-960.

М. П. Болотний, «Удосконалення математичних моделей оцінки технічного стану силових трансформаторів для підвищення достовірності визначення ризику порушення нормального режиму в підсистемах електроенергетичних систем.» дис. д-ра техн. наук, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

А. В. Писклярова, і В. А. Добровольський, «Дослідження методів діагностування силових трансформаторів,» на XLVIII науково-технічній конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 2019, с. 24-26.

D. Martin, "Analysis and mitigation of Australian and New Zealand power transformer failures resulting in fires and explosions", IEEE Electrical Insulation Magazine, р. 7-14, 2019.

І. В. Притискач, «Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системі діагностики силових трансформаторів,» Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», № 2, с. 82-87, 2016.

О. Є. Рубаненко, М. О. Грищук, і М. П. Лабзун, «Обґрунтування меж діапазону частот АЧХ трансформаторів відповідного дефектам зсуву витків,» Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, № 5, с. 171-176, 2017.

М. О. Грищук, О. Є. Рубаненко, і О. О. Рубаненко, «Планування технічного обслуговування силових трансформаторів для отримання результатів їх частотних характеристик,» Світлотехніка та енергетика, т. 3, № 56, с. 92-98, 2019.

М. О. Грищук, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько, «Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електричній станції,» Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, № 6, с. 178-183, 2019.

О. Є. Рубаненко, М. П. Лабзун, і М. О. Грищук, «Обґрунтування можливості виявлення дефектів деформації обмоток силового трансформатора за результатами вимірювань FRA,» Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, № 186, с. 103-106, 2017.

O. Rubanenko, M. Hryshchuk, and O. Rubanenko, “Planning of the experiment for the defining of the technical state of the transformer by using amplitude-frequency characteristic,” Przegląd elektrotechniczny, vol. 2020, no. 3, р. 184-191, 2020.

V. Nurmanova, M. Bagheri, A. Zollanvari, K. Aliakhmet, Y. Akhmetov, and G. Gharehpetian, “A New Transformer FRA Measurement Technique to Reach Smart Interpretation for Inter-Disk Faults,” IEEE Transactions on Power Delivery, no. 34(4), pp. 1508-1519. [8682123], 2020, рp. 1508-1519.

D. Korenciak et al. “Measurement of Difference Parameters of Transformer Winding in Frequency Domain,” in 12th International Conference on Measurement, IEEE, 2019. р. 319-322.

В. Е. Гмурман, Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Москва, Россия: Высшая школа, 1975.

OMICRON, FRAnalyzer, Analizador de respuesta en frecuencia de barrido para el diagnóstico de los devanados de los transformadores de potencia, Manual del usuario. OMICRON, 2018.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 44

Опубліковано

2021-04-30

Як цитувати

[1]
О. Є. Рубаненко, О. О. . Рубаненко, і Грищук M. О., «АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ З ЇХНЬОЮ ДОПОМОГОЮ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 76–84, Квіт 2021.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>