СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

  • В. М. Кутін Вінницький національний технічний університет
  • М. О. Ілюхін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна змінна, інформаційний граф, вихідний потік

Анотація

Запропоновано процес керування технічним станом відображати моделлю у вигляді структурного інформаційного графа системи зі стохастичними зворотними зв’язками. Методологія його побудови базується на узгодженні взаємопов’язаних детермінованого і стохастичних аналізів, коли основним є детермінований підхід, а стохастичний – його розвитком.

Біографії авторів

В. М. Кутін, Вінницький національний технічний університет
професор
М. О. Ілюхін, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Афанасьев Н. А. Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий / Н. А. Афанасьев, М. А. Юсипов. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 528 с.
2. Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей / под ред. К. Антипова, И. Е. Бандуи-лова. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 560 с.
3. Надежность систем электроснабжения / В.В.Зорин, В. В. Тисленко, Ф. Клеппель, Г. Адлер. — К. : Вища шк., голо-вное изд-во, 1984. — 192 с.
4. Пампуро В. И. Структурная информационная теория надежности систем / В. И. Пампуро — К. : Наук. Думка, 1992. — 328 с.
5. Кутін В. М. Оптимізація системи керування технічним станом розподільної мережі змінного струму / В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1999. — № 5. — С. 56—65.
Переглядів анотації: 28 Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. М. Кутін і М. О. Ілюхін, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 135-138, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)