СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МАСЛОЗБИВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗАПІЗНЕННЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТА

Автор(и)

  • В. В. Богачук Вінницький національний технічний університет
  • В. Ф. Граняк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вологість, вершкове масло, модель авторегресії, полосковий вимірювач вологості

Анотація

Розглянуто питання, пов’язані з оціночними характеристиками існуючих рішень щодо стабілізації вологості вершкового масла у разі її відхилення від нормального значення, зумовленого комплексним впливом неконтрольованих збурювальних факторів на стадії резервуарного дозрівання вершків, та запропоновано підходи до побудови системи керування маслозбивачем безперервної дії, що дають можливість компенсувати ці впливи за рахунок автоматичної зміни кутової швидкості механізму збивача з урахуванням запізнення отримання інформації про стан технологічного об’єкта.

Біографії авторів

В. В. Богачук, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

В. Ф. Граняк, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Посилання

1. Бажанов В. А. Зависимость относительной диэлектрической проницаемости сливочного масла от степени диспер-сности водяной фазы / В. А. Бажанов, Б. В. Корнелюк. — Ярославль, 1970. — 10 с.
2. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств / В. А. Панфилов — М. : Высшая школа. — 2001. — 703 с.
3. Берлинер М. А. Измерение влажности. — Изд. 2-е, перераб. и доп. / М. А. Берлинер. — М. : Энергия, 1973. — 420 с.
4. Кухарчук В. В. Аналіз методів неруйнівного контролю гетерогенних дисперсних діелектриків / В. В. Кухарчук,
В. В. Богачук, І. К. Говор, В. Ф. Граняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 5. — 7 с.
5. Богачук Володимир Васильович. Методи та засоби вимірювального контролю порошкоподібних матеріалів : моног. / В. В. Богачук, Б. І. Мокін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 141с.
6. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование : пер. с англ. / В. Фуско. — М. : Радио и связь, 1990 г. — 288 с.
7. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учеб. пос. для вузов. В 5 т. Т. VI. / Д. В. Сивухин. — М. : Физматлит, 2005 г. — 795 с.
8. Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах — 2011. Збірник тез доповідей. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 214 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 135

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. В. Богачук і В. Ф. Граняк, «СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МАСЛОЗБИВАЧА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗАПІЗНЕННЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТА», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 9–13, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>