ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

  • С. В. Матвієнко ПАТ «Вінницяобленерго»
Ключові слова: керування технічним станом, розподільна електрична мережа, реляційна модель

Анотація

Для оптимізації керування технічним станом електричної мережі запропоновано використовувати реляційну модель і створену на її основі інформаційну систему, що дозволяє впорядкувати інформацію про об’єкт керування, забезпечити кращу достовірність діагнозу технічного стану, отримати нову якість аналізу показників технічного стану.

Біографія автора

С. В. Матвієнко, ПАТ «Вінницяобленерго»
інженер

Посилання

1. Кутін В.М. Вибір сукупності діагностичних показників для оцінки працездатності ізоляції відносно землі мережі 6—35 кВ / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету : зб. наук. праць. — Кременчук, 2006. — № 3(38). — С. 96—99.
2. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007. — № 1. — С. 37—42.
3. Матвієнко С. В. Технічне діагностування ізоляції в електричних розподільних мережах напругою 6—10 кВ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / С. В. Матвієнко. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 20 с.
4. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание. : пер. с англ. / Дейт К. Дж. — М. : Издательский дом «Вильяме», 2005. — 1328 с. : ил.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. В. Матвієнко, ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 93-96, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.