МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ РОЗГАЛУЖЕНИХ МЕРЕЖ ПРОТЯЖНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

  • В. М. Сулейманов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Т. Л. Кацадзе Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: дальня лінія електропередачі, втрати активної потужності, оптимізація, режим напруги, режим реактивної потужності

Анотація

Розроблено математичні моделі та методи оптимізації режиму напруги та реактивної потужності в мережі протяжних ліній електропередачі, які мають загальну вузлову точку. Запропоновані математичні моделі оптимізації, які враховують хвильові процеси в лініях електропередачі.

Біографії авторів

В. М. Сулейманов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор
Т. Л. Кацадзе, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент

Посилання

1. Сулейманов В. М. Вибір оптимальних схем побудови та режимів електроенергетичних систем на основі багаток-ритеріального аналізу : звіт про НДР 0108U002101 / В. М. Сулейманов, В. А. Баженов, Т. Л. Кацадзе. — 128 с.
2. Экономия энергии в электрических сетях [Текст] / [И. И. Магда, С. Я. Меженный, В. Н. Сулейманов и др.]; под ред. Н. А. Качановой и Ю. В. Щербины. — К. : Техніка, 1986. — 167 с.
3. Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи : підручн. [Текст] / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 456 с. — ISBN 978-966-622-300-8.
4. Сулейманов В. Н. Электрические сети и системы : учеб. [Текст] / В. Н. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 504 с — ISBN 978-966-622-246-9.
5. Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы) [Текст] / В. Г. Холмский. — М. : Высш. шк., 1975. — 280 с.
Переглядів анотації: 118 Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. М. Сулейманов і Т. Л. Кацадзе, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ РОЗГАЛУЖЕНИХ МЕРЕЖ ПРОТЯЖНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 104-109, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.