ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗМИКАННЯМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

  • Т. Л. Кацадзе Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: розподільна електрична мережа, оптимальне управління, мультиагентна система управління, прийняття рішень в режимі реального часу

Анотація

Досліджено можливості формування мультиагентної системи управління конфігурацією розподільних електричних мереж в режимі реального часу. Розроблений математичний апарат підтримки рішень локальної системи управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж, які дозволяють адаптувати конфігурацію електричної мережі відповідно до поточних умов функціонування електричної системи.

Біографія автора

Т. Л. Кацадзе, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри електричних мереж та систем

Посилання

1. Стогній Б. С. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, С. П. Денисюк // Технічна електродинаміка. — 2010. — № 6. — С. 44—50.
2. Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей. / В. Г. Холмский. — М.: Высшая школа, 1975. — 280 с.
3. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии / Ю. С. Железко. — М. : ЭНАС, 2009. — 456 с.
4. Булатов Б. Г. Алгоритмы оптимальной реконфигурации распределительной сети / Б. Г. Булатов, В. В. Тарасенко. // Вестник ЮУрГУ. — 2013. — № 2. — С. 14—18. — (Энергетика).
5. McDermott T. E. A Heuristic Nonlinear Constructive Method for Electric Power Distribution System Reconfiguration / Thomas E. McDermott. — Blacksburg, Virginia, 1998. — 66 p.
6. Кацадзе Т. Л. Применение аппарата генетических алгоритмов для принятия проектных решений по развитию электроэнергетических систем / Т. Л. Кацадзе, В. Н. Сулейманов, В. А. Баженов // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2013. — № 2. — С. 58 — 65.
7. Методические принципы определения оптимальных мест размыкания распределительных электрических сетей с учётом питающей сети 110 кВ и выше / М. И. Фурсанов, А. А. Золотой, В. В. Макаревич, А. Н. Муха // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика. — 2008. — № 6. — С. 23—32.
8. Multiobjective Optimization Algorithm for Switch Placement in Radial Power Distribution Networks / [J. R. Bezerra, G. C. Barroso, R. S. Leão, R. F. Sampaio] // IEEE Transactions on Power Delivery. — 2015. — Vol. 30, № 2. — P. 545—552.
9. Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем / [О. В. Кириленко, С. П. Денисюк, С. Є. Танкевич, Т. М. Базюк] // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. — 2016. — № 1. — С. 29—34.
10. Manickavasagam K. Intelligent Energy Control Center for Distributed Generators Using Multi-Agent System / Krishnan Manickavasagam // IEEE Transactions on Power Systems. — 2015. — Vol. 30, № 5. — P. 2442 — 2449.
11. Фишов А. Г. Реконфигурация электрических сетей с распределённой генерацией и мультиагентным управлением / А. Г. Фишов, Б. Б. Мукатов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. — 2015. — №9. — С. 143—152.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
Т. Кацадзе, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗМИКАННЯМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 66-70, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка