ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

  • А. В. Толбатов Сумський державний університет
  • В. Д. Черв’яков Сумський державний університет
Ключові слова: газотурбінна електростанція, інформаційне забезпечення, система моніторингу, автоматизована система управління, керування, надійність

Анотація

Розглянуто більшість інформаційних функцій системи керування газотурбінної електростанції (ГТЕС). Вони відносяться до категорії інформаційного забезпечення процедур моніторингу. Це приймання і переробка вимірювальної інформації, спостереження за поточними станом і режимами роботи технологічних підсистем та ГТЕС в цілому, формування поточної та інтегрованої інформації про функціонування міні-ГТЕС, формування рекомендованих керувальних дій.

Біографії авторів

А. В. Толбатов, Сумський державний університет
асистент
В. Д. Черв’яков, Сумський державний університет
доцент

Посилання

1. Автоматизированные информационные системы / под ред. В. А. Ильина. — М., 1970. — 360 с.
2. Криницкий Н. А. Автоматизированные информационные системы / под общ. ред. Н. А. Криницкий, Г. А. Миронов, Г. Д. Фролов, А. А. Дороднина. — М. : Наука, 1982. — 384 с.
3. Мацюк О. В. Методологія статистичної обробки даних газоспоживання / О. В. Мацюк, М. В. Приймак, А. В. Тол-батов // Розвідка та розробка нафтових і газових рудовищ. — Івано-Франківськ, 2004. — № 4(13). — С. 80—84.
4. Энергетический менеджмент / [Праховник А. В., Соловей А. И., Прокопенко В. В. та ін. ] ; Национальный техни-ческий ун-т «КПИ». Институт энергосбережения и энергоменеджмента ; под общ. ред. А. В. Праховник. — К. : ІЕЕ НТУУ «КПИ», 2001. — 470 с.
5. Шидловский А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий /
А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный. — М. : Энергоатомиздат, 1992. — 224 с.
6. Толбатов А. В. Система управления газотурбинной электростанцией на базе оборудования GE Ganuc / А. В. Тол-батов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2008. — № 1. — С. 72—75.
7. Толбатов А. В. Моніторинг інформаційних процесів як складова частина функціонування АСУ газотурбінної еле-ктростанції : матер. наук.-техн. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету. — Суми : вид-во СумДУ, 2008. — Т. ІІ. — С. 13—14.
8. Толбатов А. В. Сучасний стан теорії і практики обробки випадкових сигналів в інформаційних трактах системи моніторингу : матер. та програма наук.-техн. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету елект-роніки та інформаційних технологій. — Суми : вид-во СумДУ, 2009.
9. Толбатов А. В. Інформаційний моніторинг газотурбінних електростанцій / А. В. Толбатов // IX Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2009». — К. : НАУ. — 2009.
Переглядів анотації: 102 Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
А. В. Толбатов і В. Д. Черв’яков, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 110-114, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.