СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЛЕТЮЧОЇ ПИЛИ НА БАЗІ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

  • А. О. Панич Сумський державний університет
  • В. Д. Черв’яков Сумський державний університет

Анотація

Необхідність ресурсозбереження на всіх етапах життєвого циклу технологічних систем по-требує застосування об’єктно-орієнтованого підходу до розробки систем керування технологічних машин широкого застосування. Розглядаються процедури і результати створення структур¬но-алгоритмічного базису об’єктно-орієнтованої системи керування летючої пили як класу технічних об’єктів, що широко застосовуються у різних галузях промисловості для мірного порізу дов-гомірних матеріалів.

Біографії авторів

А. О. Панич, Сумський державний університет
старший викладач, кафедра комп’ютерних наук
В. Д. Черв’яков, Сумський державний університет
доцент, кафедра комп’ютерних наук

Посилання

1. Червяков В. Д. Летучие механизмы как класс рабочих машин в аспекте задач управления / В. Д. Червяков,
А. А. Паныч // Электротехнические системы и комплексы : Межвузовский сборник научных трудов. — Магнитогорск :
МГТУ. — 1998. — Вып. 3. — С. 176—182.
2. Червяков В. Д. Синтез объектно-ориентированных систем управления технологическими машинами на этапе кон-
цептуального проектирования / В. Д. Червяков, А. А. Паныч // Компрессорное и энергетическое машиностроение. —
2005. — № 2(2). — С. 69—73.
3. Паныч А. А. Структурно-алгоритмический базис объектно-ориентированной системы управления летучими пила-
ми / А. А. Паныч, В. Д. Червяков // Контроль і управління в складних системах (КУСС-99). Книга за матеріалами п’ятої
міжнародної науково-технічної конференції. м. Вінниця, 3–5 лютого 1999 року. У 3-х томах. Том 2. — Вінниця: «УНІ-
ВЕРСУМ-Вінниця». — 1999. — С. 66—72.
4. Червяков В. Д. Сигнальный анализ в объектно-ориентированной системе управления летучей пилой / В. Д. Червя-
ков, А. А. Паныч // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. — Херсон : ХГТУ. — 1999.
— № 1(4). — С. 119—124.
5. Червяков В. Д. Функциональная схема объектно-ориентированной системы управления летучими пилами /
В. Д. Червяков, А. А. Паныч // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПИ. Вып. 1. — Кре-
менчуг : КГПИ. — 1999. — С. 60—64.
Переглядів анотації: 107 Завантажень PDF: 130
Як цитувати
[1]
А. Панич і В. Черв’яков, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЛЕТЮЧОЇ ПИЛИ НА БАЗІ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 12-17, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.