СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

  • М. М. Черемісін Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
  • В. І. Романченко Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
  • В. В. Черкащина Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Ключові слова: електричні мережі, критерійний метод, техніко-економічні моделі, повітряна лінія, клас напруги, метод т. сааті, перспективні альтернативи

Анотація

Показано стратегію вибору оптимального рішення під час проектування повітряних ліній в умовах неповноти вхідної інформації та багатокритеріальності, основану на критеріальному методі і методі Т. Сааті.

Біографії авторів

М. М. Черемісін, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
професор
В. І. Романченко, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
доцент
В. В. Черкащина, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
старший викладач

Посилання

1. Енергетична стратегія України. Погляд громадськості. За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції «Основні положення Енергетична стратегія України та науково-технічне забезпечення її реалізації», (16—18.09. 2003 р., АР Крим).
2. Черемисин Н. М. Системный подход в обосновании стратегий рационального проектирования ВЛ Украины /
Н. М. Черемисин, В. И. Романченко // Энергетика и электрификация . — 1999. — № 8. — С. 28—35.
3. Арзамасцев Д. Д. О построении экономико-математических моделей электрических систем / Д. Д. Арзамасцев,
А. А. Веников // Известия АН СССР «Энергетика и транспорт». — 1970. — № 2.
4. Астахов Ю. Н. Критериальный метод и его применение для анализа систем электроснабжения : учеб. пос. /
Ю. Н. Астахов, Н. М. Черемисин, Б. М. Ильченко. — Харьков : ХИМЭСХ, 1986. — 45 с.
5. Черемісін М. М. Економічні розрахунки в інженерній діяльності : навч. посіб. / М. М.Черемісін, В. І. Романченко. — Харків. — 2006. — 167 с.
6. Черемисин Н. М. Выбор приоритетного направления в проектировании воздушных линий электропередачи в ус-ловиях рыночных отношений / Н. М. Черемисин, В. В. Черкашина // Энергетика : управление, качество и эффективность использования энергоресурсов : сб. тр. VI Всероссийской науч.-техн. конф. с международным участием. Россия. Благо-вещенск : АГУ — 2011. — Т1. — С. 105—110.
7. ГКД 340.000.002-97. Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. — Киев, 1997. — 54 с.
8. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 352 с.
9. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях : Аналитические сети. — М. : изд-во ЛКИ, 2008. — 360 с.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. М. Черемісін, В. І. Романченко, і В. В. Черкащина, СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 115-118, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.