ФОРМУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ЗРІВНОВАЖУВАЛЬНОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ В ГІДРОПРИВОДІ, ЧУТЛИВОМУ ДО ЗМІНИ НАВАНТАЖЕННЯ, НА БАЗІ МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА

  • О. В. Петров Вінницький національний технічний університет
  • Л. Г. Козлов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гідропривод, тиск робочої рідини, гідророзподільник

Анотація

Розроблено гідропривод, чутливий до зміни навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника. Гідропривод працює з мінімальними втратами потужності у різних режимах роботи. Зменшення втрат потужності забезпечується підтримкою постійної величини зрівноважувального перепаду тиску, що формується за допомогою переливного клапана на робочому вікні розподільного золотника мультирежимного гідророзподільника.

Біографії авторів

О. В. Петров, Вінницький національний технічний університет
доцент
Л. Г. Козлов, Вінницький національний технічний університет
професор

Посилання

1. Губарев О. П. Порівняння способів регулювання гідронасосних агрегатів гідроприводів з циклічною дією систем / О. П. Губарев, О. В. Левченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — № 2. —
С. 245—249.
2. Козлов Л. Г. Вдосконалення системи керування гідроприводів з LS-регулюванням : дис. ... канд. техн. наук: 05.02.03 / Козлов Леонід Геннадійович. — Вінниця, 2000 р. — 320 с.
3. Бондарь В. А. Система Load-Sensing в сельскохозяйственной технике / В. А. Бондарь // Вибрации в технике и тех-нологиях. — Вінниця : ВДАУ, 2003. — № 4 (30). — С. 19—25.
4. Сергєєв С. Г. Підвищення гідравлічного ККД приводів неповноповоротних екскаваторів / С. Г. Сергєєв,
Л. Г. Козлов, О. В. Петров // Наукові нотатки. — Луцьк, 2009. — № 25, ч. 2. — С. 227—230.
5. Пат. 43441 UA, МПК F15B 13/04 (2009.01) Гідропривод для незалежного від навантаження управління витратою / Козлов Л. Г., Петров О. В.; заявник Вінницький національний технічний університет. — № u200906776; заявл. 30.06.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15, 2009 р.
6. Петров О. В. Інтерфейс обміну даних у середовищі Matlab Simulink для математичного моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження / О. В. Петров, Л. Г. Козлов, С. М. Лозовський, О. С. Дроздов // Вісник Сумського державного університету. Сер. Технічні науки. — 2011. — № 3. — С. 103—110.
Переглядів анотації: 105 Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.