СВІТОВИЙ ДОСВІД, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУ-ВАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

  • М. С. Мальований Національний університет «Львівська політехніка»
  • О. Ю. Берлінг Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: тепловий насос, низькопотенційне тепло, теплові електростанції

Анотація

Проаналізовано світовий досвід використання теплових насосів (ТН). На базі аналізу проведено класифікацію переваг використання ТН у технічному та екологічному аспектах. Проаналізовано також і недоліки теплових насосів з описом і рекомендаціями шляхів по їх усуненню.

Біографії авторів

М. С. Мальований, Національний університет «Львівська політехніка»
завідувач кафедри
О. Ю. Берлінг, Національний університет «Львівська політехніка»
аспірантка

Посилання

1. Волков В. В. Применение ТН на предприятиях пищевой промышленности / В. В. Волков // Энергосбережение в промышленности. — Запорожье, 2007. — № 2. — С. 177—182.
2. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання : моног. / С. Й. Ткаченко,
О. П. Остапенко. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 176 с.
3. Энергосбережение в промышленности. Серия : «Энергосбережение в системах промышленного энергоснабжения»: опыт проектов утилизации сбросного тепла в промышленности стран СНГ [Электронный ресурс]. — Запорожье, 2007. — Вып. 2. — 212 с. — Режим доступа к журн. : http://www/esco-ecosys.narod.ru.
4. Тараканов В. Великі перспективи теплових насосів / В. Тараканов // Холод. — 2008. — № 2. — С. 20—22.
5. Зимин Л. Б. Некоторые тенденции эволюции теплонасосных систем / Л. Б. Зимин, Н. М. Фиалко // Відновлювальна енергетика. — 2009. — № 2. — С. 47—54.
Переглядів анотації: 53 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.