КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

  • Є. П. Шаго Верховна Рада України
  • І. П. Крайнов Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління Мінприроди України
  • О. І. Бондар Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління Мінприроди України
  • М. С. Мальований Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка» СЦ «ГАЛСЕРТ»
Ключові слова: відходи, інноваційні засади, технологічне та технічне забезпечення, рециклінг відходів

Анотація

Проведено аналіз стану системи поводження з відходами в Україні. Запропоновано концепція вдосконалення сфери поводження з відходами в Україні, яка може бути реалізована на державному рівні шляхом створення державної монополії технологічного та технічного забезпечення рециклінгу відходів

Біографії авторів

Є. П. Шаго, Верховна Рада України
депутат
І. П. Крайнов, Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління Мінприроди України
професор
О. І. Бондар, Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління Мінприроди України
ректор
М. С. Мальований, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка» СЦ «ГАЛСЕРТ»

завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, директор 

Посилання

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2007 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/content/article/6004.
2. Шмандій В. М. Екологічна безпека — одна з основних складових національної безпеки / В. М. Шмандій,
О. В. Шмандій // Екологічна безпека. — 2008. — Вип. 1. — С. 9—15.
3. Дрозд І. П. Основні завдання управління відходами в Україні у контексті екологічної безпеки / І. П. Дрозд,
В. І. Коломієць // Сотрудничество для решения проблеми отходов : матер. 4-й Міжнар. конф., 31 січня –1 лютого 2007 р. — Харків : НГО «ЭкоИнформ», 2007. — С. 17—18.
4. Мюррей Робин. Цель — Zero Waste / Робин Мюррей ; [заг. ред. В. О.Горницкого] ; пер. з англ. — М. : ОМННО «Совет Гринпис», 2004. — 232 с.
5. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування та природоохоронної діяльності / Шевчук В. Я. Пилипчук М. М., Карпенко Н. О. [та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. — Київ : Геопринт. — 412. — ISBN: 9669579244.
6. Близнюк А. М. Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими ре-гіонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління : спец. 25.00.04 «Регіональне управління» / А. М. Близнюк. — Донецьк, 2002. — 20 с.
Переглядів анотації: 96 Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Є. П. Шаго, І. П. Крайнов, О. І. Бондар, і М. С. Мальований, КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 17-19, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.