СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

  • Л. А. Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Д. В. Степанов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

водогрійний котел, тверде паливо, газогенерація

Анотація

Подано результати систематизації інформації за особливостями конструювання водогрійних котлів малої потужності, що працюють на твердому та газоподібному паливі. Проаналізовані основні фактори, що впливають на конструктивне виконання котлів на твердому паливі та режими їх роботи.

Біографії авторів

Л. А. Боднар, Вінницький національний технічний університет

старший викладач

Д. В. Степанов, Вінницький національний технічний університет

доцент

Посилання

1. Боднар Л. А. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня кандидата техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» /
Л. А. Боднар — Київ, НУХТ, 2010. — 23 с.
2. Петриков С. А. Прогрессивные способы интенсификации теплообмена в отопительных котлах / С. А. Петриков,
Н. Н. Хованов // Промышленная энергетика. — 2003. — № 12. — С. 18—22.
3. Шахлина Н. М. Повышение эффективности работы газотрубных котлов за счет использования профилированных поверхностей теплообмена / Н. М. Шахлина, В. А. Мунц // Промышленная энергетика. — 2007. — № 9. — С. 28—30.
4. Ведрученко В. Р. Методика теплового расчета цилиндрических топочных устройств водогрейных котлов при сжигании жидкого и газового топлива / В. Р. Ведрученко, Н. В. Жданов // Промышленная энергетика. — 2008. — № 3. —С. 33—39.
5. Степанов Д. В. Технічні та екологічні показники водогрійних котлів потужністю до 100 кВт / Д. В. Степанов,
С. Й. Ткаченко, І. Г. Чорна // Вісник Хмельницького національного університету. — 2006. — № 1. — С. 114—117.
6. Степанов Д. В. Тенденції розвитку теплогенерувального обладнання на твердому паливі / Д. В. Степанов,
С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 3. — С. 46—49.
7. Справочник потребителя биотоплива / под. ред. В. Вареса. — Таллин : Таллинский технический университет, 2005. — 183 с.
8. Степанов Д. В. Методи запобігання конденсації смол в котлах малої потужності на нетрадиційних паливах /
Д. В. Степанов, Л. А. Боднар // Енергетика та електрифікація. — 2010. — № 12. — С. 48—51.
9. Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови: ДСТУ 2326–93. — [Чинний від 1995-01-01]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 17 с. — (Державний стандарт України ).
10. Васильев А. В. Повышение надежности жаротрубных водогрейных котлов /А. В. Васильев, Г. В. Антропов,
А. И. Баженов // Промышленная энергетика. — 1998. — № 7. — С. 19—22.
11. Соколов Б. А. Котельные установки и их эксплуатация / Б. А. Соколов. — 2-е изд., испр. — М. : Изд. Центр «Академия», 2007. — 432 с. — ISBN 978-5-7695-3812-4.
12. Nussbaumer T. Combustion and co — combustion of biomass: fundamentals, technologies, and primary measures for emission reduction / T. Nussbaumer // Journal Energy & Fuels. — 2003. — Vol. 17. — P. 1510—1521.
13. Степанов Д. В. Експериментальні дослідження інтенсифікованого теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі /
Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008 — № 2. — С. 44—47.
14. Betul Ayhan. Investigation of turbulators for fire tube boilers using exergy analysis / Betul Ayhan // Turkey Journal engineering environmental science. — 2001. — № 5. — Рр. 249—258. — Режим доступу до журн. : http: // mistug. tubitak. gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=muh&yilsayi=2001/4.
15. Губарь С. А. Методы и способы повышения тепловой и экологической эффективности жаротрубных теплогене-раторов малой мощности для локального теплоснабжения : дис. канд. техн. наук : 05.23.03 / Губарь Светлана Александ-ровна. — Макеевка, 2004. — 214 с.
16. Звягинцев В. Л. Котлы малой енергетики– мнение специалиста / В. Л. Звягинцев // Энергосбережение. — 2009. — № 5. — С. 13—15.
17. Neshumayev D. Radiation heat transfer of turbulator inserts in gas heated channels / D. Neshumayev, T. Tiikma // Heat Transfer Research. — 2008. — Vol. 39(5). — P. 403—412.
18. Yrjola J. Modelling and experimental studies on heat transfer in the convection section of a biomass boiler / J. Yrjola.,
J. Paavilainen // Int. J. Energy Research. — 2006. — Vol 30 (12) — P. 939—953.
19. Пат. 41742 України, МПК7 F24H1/24. Опалювальний котел на твердому паливі «Ретра-2М» / Клочанов М. Г.;
— № 200813680 ; заявл. 27.11.2008. ; опубл.10.06.2009, Бюл. № 11.
20. Пат. 62409України, МПК7 F24H1/50. Твердопаливний водогрійний котел / Пятрас Г.; — № 201101763 ; заявл. 14.02.2011. ; опубл. 25.08.11, Бюл. № 16.
21. Пат. 77342 України, МПК7 F24H3/02. Твердопаливний теплогенератор / Волков С. С.; — № 200502856 ; заявл. 29.03.2005 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.
22. Пат. 62409України, МПК7 F24H1/50. Твердопаливний водогрійний котел / Пятрас Г.; — № 201101763 ; заявл. 14.02.2011. ; опубл. 25.08.11, Бюл. № 16.
23. Пат. 62409України, МПК7 F24H1/50. Піч для спалювання деревинних відходів / Хлєбніков О. Є.; —
№ 2004031645 ; заявл. 5.03.2004. ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 159

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Л. А. Боднар і Д. В. Степанов, «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 95–99, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>