ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЛИВОВИХ ВОД З ТЕРИТОРІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. О. Орлов Національний університет водного господарства та природокористування
  • Л. А. Волкова Національний університет водного господарства та природокористування
  • Л. Л. Литвиненко Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

оборотні системи водопостачання, зливові води, раціональне використання водних ресурсів, водопостачання промислових підприємств

Анотація

На прикладі ПАТ ”Волинь-цемент” проведено дослідження використання поверхневого стоку води з території промислового підприємства. Статистично обґрунтовано частку води, яка може бути використана для забезпечення підживлення оборотної системи водопостачання підприємства, проведено аналіз надходження зливової води та обумовлені її якісні характеристики. На основі проведених досліджень запропоновано схему відведення та очищенні зливової води та можливості її використання для підживлення оборотної системи водопостачання підприємства. Скорочення витрати підживлюючої води, за рахунок використання очищеного поверхневого стоку, дозволило вирішити проблему підготовки підживлюючої води для оборотної системи водопостачання промислового підприємства і запобігти забрудненню та виснаженню річки Устя.

Біографії авторів

В. О. Орлов, Національний університет водного господарства та природокористування

завідувач кафедри водопостачання та бурової справи

Л. А. Волкова, Національний університет водного господарства та природокористування

доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування

Л. Л. Литвиненко, Національний університет водного господарства та природокористування

доцент кафедри водопостачання та бурової справи

Посилання

1. Разметаева С. В. Современные проблемы поверхностного стока в Украине. Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб. научн. трудов ХII междунар. науч.-техн. конф.) В 3-х т. /
С. В. Разметаева, В. Ф. Костенко. — Харьков, 2004. — С. 591—593.
2. Гришко Т. Є. Проблема підготування технічної води в умовах ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» /
Т. Є. Гришко, А. І. Панасенко. Донецький національний технічний університет. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів // Збірка доповідей ХХІ Всеукраїнської наукової конференції аспірантів і студентів. Т. 1. — Донецьк : ДонНТУ, 2011. — 97—98 с.
3. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности, СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО. — М. : Стройиздат, 1982 — 527 с.
4. ДСТУ 3013-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств. — Введ. : 01.01.96. — К. : Держстандарт України, 1995. — 14 c.
5. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти зі зворотними водами / Мінприроди України. Затверджена наказом Мінприроди України від 15.12.1994 р. № 116.
6. Орлов В. О. Удосконалення технологічної схеми водопостачання на ПАТ «Волинь-цемент» / В. О. Орлов,
Л. А. Волкова, Л. Л. Литвиненко // Звіт по господарсько-договірній темі № 3-112, ч. 2. Рівне : НУВГП, 2010. — 59 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. О. Орлов, Л. А. Волкова, і Л. Л. Литвиненко, «ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЛИВОВИХ ВОД З ТЕРИТОРІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 16–19, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.