ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ УТИЛІЗАЦІЇ ВАЖКОТОПКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ

  • А. С. Петрищев Запорізький національний університет
  • С. М. Григор'єв Запорізький національний університет
Ключові слова: економіко-математична модель, техніко-економічні показники, собівартість, витратні коефіцієнти, техногенні відходи, утилізація, легувальні елементи

Анотація

Розроблено багатофункціональну систему залежностей техніко-економічних показників виробництва сплаву для легування та розкиснення швидкорізальних сталей на основі техногенних відходів. Встановлено та оптимізовано області техніко-економічних показників, результатом чого показано можливість стабілізації якості вторинної сировини з комплексним вмістом легувальних елементів в ній і напрям зниження собівартості виплавки сталі з її використанням.

Біографії авторів

А. С. Петрищев, Запорізький національний університет

аспірант кафедри економіки та організації виробництва

С. М. Григор'єв, Запорізький національний університет
завідувач кафедри теорії і практики менеджменту

Посилання

1. Волынкина Е. П. Отходы металлургического предприятия : от анализа потерь к управлению / Е. П. Волынкина,
Е. В. Протопопов // Изв. вузов. Черная Металлургия. — 2005. — № 6. — С. 72—76.
2. Грищенко С. Г. Рынок металлопродукции Украины в странах СНГ: проблемы и задачи / С. Г. Грищенко // Сталь. — 2008. — № 9. — С. 88—90.
3. Фляйшандерль А. ZEWA — Новый металлургический процесс для производства ценных материалов из промыш-ленных отходов / А. Фляйшандерль, У. Женнари, Ж. Борле [и др.] // Черные металлы. — 2005. — № 6. — С. 33—40.
4. Найдек В. Л. Технология получения лигатур и сплавов из железорудного сырья и оксидсодержащих материалов // В. Л. Найдек, В. Н. Костяков, Е. Б. Полетаев [и др.] // Изв. вузов. Черная Металлургия. — 2003. — № 3. — С. 84—85.
5. Керкхофф Х. Ю. Взрыв цен на сырье — угроза экономическому подъему / Х. Ю. Керкхофф // Черные металлы. — 2010. — № 10. — С. 61—66.
6. Григор’єв С. М. Стратегічні й тактичні напрями ресурсо- та енергосбереження в металургії важкотопких легува-льних матеріалів і спеціальних сталей / С. М. Григор’єв // Держава та регіони : Серія «Економіка та підприємництво». — 2009 — № 6. — С. 70—76.
7. Григорьев С. М. Оптимизация технологических параметров получения и использования сплавов для легирования и раскисления быстрорежущих сталей / С. М. Григорьев, А. С. Петрищев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. — 2008. — № 1. — С. 61—66.
8. Лук’яненко І. Г. Економетрика / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. — К. : Знання. — 1998. — 494 с.
9. Григорьев С. М. Повышение эффективности утилизации легирующих элементов в производстве специальных сталей / С. М. Григорьев // Металлургия. — 2001. — № 4. — С. 32—36.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
А. С. Петрищев і С. М. Григор’єв, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ УТИЛІЗАЦІЇ ВАЖКОТОПКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 20-23, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.