ВИКОРИСТАННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

  • Д. В. Безштанько Університет банківської справи Національного банку України
Ключові слова: операційний ризик, стрес-тестування, сценарний аналіз, керування ризиком

Анотація

Обґрунтовано потребу використання стрес-тестування в системі управління операційним ризиком банку, проаналізовано використання застосування стрес-тесту для оцінювання ефективності управління операційним ризиком. Встановлено, що стрес-тестування дасть змогу в повній мірі оцінити загрози операційного ризику для банку, запропоновано алгоритм і вихідні умови здійснення стрес-тестування.

Біографія автора

Д. В. Безштанько, Університет банківської справи Національного банку України
аспірант

Посилання

1. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / за ред. О. С. Любуня та В. І. Грушко. — К. : Фірма «ІНКОС», 2004. — 480 с.
2. Должны ли предприятия опасаться Базель-2? [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.finance-dms.com/basel2.html.
3. Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку : моног. / [О. С. Дмитрова, К. Г. Гончарова,
О. В. Меренкова та ін.] ; за заг. ред. С. О. Дмитрова. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — 264 с.
4. Дубков С. Стресс-тестирование – инструмент оценки банковских рисков / С. Дубков // Банкўскі весник. — 2008. — № 4. — С. 17—23.
5. Даньків В. Й. Теоретичні основи управління операційними ризиками / В. Й. Даньків // Науковий вісник Ужгород-ського університету. — (Серія «Економіка»). — 2009. — Вип. 27. — С. 158—162.
6. Глобальные исследования утечек конфиденциальной информации 2010 [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://www.infowatch.ru/ sites/default/files/report/infowatch_global_data_leakage_report_2010_russian.pdf.
7. Годовой отчёт ОАО Банк «Морской» за 2008 год [Електронний ресурс] — Режим доступа : http://www.morskoybank.com/files/Bank_Morskoy JSC_2008.pdf.
8. Годовой отчёт ОАО Банк «Морской» за 2008 год [Електронний ресурс] — Режим доступа : http://www.morskoybank.com/files/Bank_Morskoy JSC_2009.pdf.
9. Годовой отчёт ОАО Банк «Морской» за 2008 год [Електронний ресурс] — Режим доступа : http://www.morskoybank.com/files/Bank_Morskoy JSC_2010.pdf.
10. Послуги відновлення інформації [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.hddhelp.com.ua/service-ukr.htm
11. Швець Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми, визначення та управління / Н. Р. Швець // Регіональна еко-номіка. — 2008. — № 4. — С. 97—103.
Переглядів анотації: 92 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Д. В. Безштанько, ВИКОРИСТАННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ БАНКУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 40-44, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.