РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ З КРИЗОВОГО СТАНУ

Автор(и)

  • О. Л. Рудковська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

реструктуризація, підприємство, методи, діагностика, етапи реструктуризації

Анотація

Розглянуто особливості реструктуризації підприємств в сучасних умовах господарювання як один із шляхів виходу з кризового стану, узагальнено завдання реструктуризації, методи проведення, етапи її здійснення.

Біографія автора

О. Л. Рудковська, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри фінансів та кредиту

Посилання

1. Гриценко Н. В. Світовий досвід реструктуризації підприємств / Н. В. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 67—72.
2. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко. — 2-ге вид., виправл. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.
3. Юнг Г. Б. Применение управленческих технологий в период реструктуризации предприятия. Экономика и управ-ление производством : межвуз. сб. — СПб. : Северо-западный политехнический институт, 2001. — 249 с.
4. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж., Вахович К., Джон М. : пер. с англ. — 11-е изд. — М. : Изд. д. «Вильямс», — 2008. — 1232 с.
5. Заболотний В. М. Реструктуризація підприємства : навч. посіб. / В. М. Заболотний. — К. : Міленіум, 2007. — 440 с.
6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (із внесеними змі-нами та доповненнями) // Урядовий кур’єр . — 2002. — 13 квітня.
7. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных пара-метров, снижение сопротивления преобразованиям : моногр. / М. Д. Аистова. — М. : Альпина Паблишер, 2002. — 287 с.
8. Економічна теорія. Політекономія: підруч. / В. Д. Базилевич та ін.; ред. В. Д. Базилевич. — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719 с.
9. Сосненко Л. С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия : моногр. / Л. С. Сосненко. — М. : Эконом. лит-ра, 2003. — 207 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 73

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. Л. Рудковська, «РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ З КРИЗОВОГО СТАНУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 62–65, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.