ОЦІНЮВАННЯ НА МАКРОРІВНІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ю. Ю. Бурєнніков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

масштабний продукт, ефективність і результативність економічного процессу, показники масштабного продукту, ефективності та результативності економічного процессу, вид економічної діяльності

Анотація

На основі моделювання розглядаються підходи до оцінювання складових результативності транспорту і зв’язку як виду економічної діяльності на макрорівні. Результативність у статті розглядається як категорія, котра характеризує економічний процес з кількісного боку у вигляді вартості його масштабного продукту та якісного — у вигляді ефективності процесу.

Біографія автора

Ю. Ю. Бурєнніков, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2002. — 313 с.
2. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. — М. : Книжный мир, 1999. — 895 с.
3. Мочерний С. В. Економічна теорія / С. В. Мочерний. — К. : Академія, 2003. — 656 с. — ( Альма-матер).
4. Ярмоленко В. А. Измерение результативности труда на основе стоимостных показателей / В. А. Ярмоленко,
Н. В. Полищук // Хранение и переработка сельхозсырья. — 1996. — № 2. — С. 10—12.
5. Бурєнніков Ю. Ю. Регіональний аспект оцінювання результативності функціонування транспорту і зв’язку як виду економічної діяльності / Ю. Ю. Бурєнніков, О. Л. Добровольський // Вісник Донецької академії автомобільного транспо-рту. — 2012. — № 2 — С. 57—64.
6. Поліщук Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : моногр. / Н. В. Поліщук. — Вінниця : ВНАУ, 2010. — 396 с.
7. Статистичний щорічник України за 2010 рік. — Київ : ТОВ «Август Трейд», 2011. — 560 с.
8. Офіційний сайт Державного управління Статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrstat.org.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 56

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Ю. Ю. Бурєнніков, «ОЦІНЮВАННЯ НА МАКРОРІВНІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 100–105, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.