ВИБІР ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ФАКТОРА

Автор(и)

  • В. А. Волощук Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

термічний опір, кількість градусо-діб, чистий дисконтований дохід, термін окупності

Анотація

Запропонований метод вибору термічного опору огороджувальної конструкції будинку з урахуванням зміни кількості градусо-діб у багаторічному перерізі. Показано, що, на відміну від існуючих підходів, де кількість градусо-діб приймається постійною, урахування стохастичної зміни цього параметра в багаторічному перерізі може істотно вплинути на вибір термічного опору огороджувальної конструкції будинку.

Біографія автора

В. А. Волощук, Національний університет водного господарства та природокористування

доцент кафедри теплоенергетики та машинознавства

Посилання

1. Семенов Борис Александрович. Оптимизация параметров теплоиспользования в системах централизованного теп-лоснабжения городов: дис. ... д-ра. техн. наук : 05.14.01 / Семенов Борис Александрович. — Саратов, 2002. — 527 с. — Библиогр. : с. 428—452.
2. Дмитриев А. Н. Руководство по оценке эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия / А. Н. Дмитриев,
И. Н. Ковалев, Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин — М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. — 120 с. — ISBN 5-98267-016-2.
3. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. — [Чинний від 2007-04-01]. — К. : Мінбуд України, 2006. — 80 с.
4. Строительная климатология и геофизика : СНиП 2.01.01-82. — [Дата введения 1984 01- 01]. — М. : Стройиздат, 1983. — 137 с.
5. Жуковский Е. Е. Метеорологическая информация и экономические решения / Е. Е. Жуковский. — Л. : Гидромете-оиздат, 1981. — 303 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. А. Волощук, «ВИБІР ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ФАКТОРА», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 124–130, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.