ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В АВТОНОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

  • Ю. О. Лебеденко Херсонський національний технічний університет, Херсон

Анотація

Розглянуто питання щодо застосування матричних перетворювачів в автономних енергетичних системах та вирішення проблеми підвищення ефективності процесів керування перетворенням елек¬тричної енергії за рахунок застосування методів оптимального керування.

Біографія автора

Ю. О. Лебеденко, Херсонський національний технічний університет, Херсон
доцент кафедри технічної кібернетики

Посилання

1. Енергетичні ресурси та потоки / [А. К. Шидловський, Ю. О. Віхорєв, В. О. Гінайло та ін.] — К. : Українські енци-
клопедичні знання, 2003. — 472 с.
2. Габринец В. А. Рассмотрение полных нагрузок на ветряную турбогенераторную энергоустановку, выполненную
по горизонтально-пропеллерной схеме / В. А. Габринец, Н. С. Голубенко, А. С. Белогуров // Екологія та ноосферологія.
— Дніпропетровськ, 2009. — Т. 20., № 1—2. — С. 49—53.
3. Григораш О. В. Непосредственные преобразователи частоты : моногр. / О. В. Григораш, Ю. И. Степура, Д. А. Нор-
мов. — Краснодар : КубГАУ, 2006. — 306 с.
4. Лебеденко Ю. О. Математична модель матричного перетворювача як складової автономної енергетичної системи /
Ю. О. Лебеденко, Г. В. Рудакова // Вісник Херсонського національного технічного університету. — 2011. — № 1(40). —
С. 145—150.
5. Лебеденко Ю. О. Адаптивна система управління безпосереднім перетворювачем частоти з нечітким регулятором /
Ю. О. Лебеденко, Г. В. Рудакова // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту :
матер. міжнар. наук. конфер. — Євпаторія. — 2010. — Том 2.— С. 93—97.
Переглядів анотації: 91 Завантажень PDF: 111
Як цитувати
[1]
Ю. О. Лебеденко, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В АВТОНОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 105-109, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.