МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ РОЗГАЛУЖЕНО-ЦИКЛІЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

  • В. М. Дубовой Вінницький національний технічний університет
  • О. Д. Никитенко Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Пилипенко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему побудови моделі для циклічних технологічних процесів та розроблено марковську модель прийняття рішень в управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами, яка дозволяє здійснювати оптимізацію за критерієм мінімального ризику.

Біографії авторів

В. М. Дубовой, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри комп’ютерних систем управління
О. Д. Никитенко, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедр комп’ютерних систем управління
І. В. Пилипенко, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Дубовой В. М. Оптимізація параметрів СППР при управлінні розгалуженим технологічним процесом / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 29—31 травня 2012 року. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — С. 20—21.
2. Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. — М. : «Наука», 1969. — 512 c.
3. Тихонов В. И. Марковские процессы / В. И. Тихонов, М. А. Миронов. — М. : Советское радио, 1977. — 488 с.
4. Дубовой В. М. Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами /
В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, О. М. Циганенко // Системний аналіз та інформаційні технології : матер. Міжнар. наук.-техн. конфер. SAIT 2011, Київ, 23—28 травня 2011 р. — К. : ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011. — 238 с.
5. Свешников А. А. Прикладные методы теории марковских процессов / А. А. Свешников. — М. : Лань, 2007. — 192 с.
6. Портенко Н. И. Марковские процессы / Н. И. Портенко, А. В. Скороход, В. М. Шуренков // Итоги науки и техн. Соврем. пробл. матем. фундам. направления. — ВИНИТИ, 1989. — С. 5—248.
7. Дубовой В. М. Оцінювання ризику розгалужено-циклічних технологічних процесів / В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, А. В. Денисов // Вісник ХНУ. — 2011. — № 6. — С. 165—168.
8. Дубовой В. М. Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності : моногр. / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 180 с.
9. Edgoose T. Minimum message length hidden Markov modelling / T. Edgoose & L. Allison // IEEE Data Compression Conf., Snowbird UT, March 1998. — Рp. 169—178.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 9
Як цитувати
[1]
В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, і І. В. Пилипенко, МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ РОЗГАЛУЖЕНО-ЦИКЛІЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 130-135, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.