НЕЧІТКЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • T. O. Голубєва Вінницький національний технічний університет
  • Ю .В. Дубова Департамент підприємства «Global Logic Ukraine»
  • В. С. Шелест Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна система, програмне забезпечення, прогнозування часу, менеджер проекту, нечіткий логічний висновок, база знань

Анотація

Проведено аналіз стану вивчення проблеми прогнозування часу. В якості методу прогнозування запропоновано метод нечіткого логічного висновку. Розроблено автоматизовану технологію нечіткого прогнозування часу розробки програмного забезпечення.

Біографії авторів

T. O. Голубєва, Вінницький національний технічний університет
аспірантка
Ю .В. Дубова, Департамент підприємства «Global Logic Ukraine»
директор
В. С. Шелест, Вінницький національний технічний університет
студент

Посилання

1. Соммервилл Иан. Инженерия програмного обеспечения, 6-е издание : пер. с англ. / Иан Соммервилл. — М. : Изда-тельский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.
2. Голубєва Т. О. Нечітка оцінка складності завдання в процесі розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2008. –— № 3. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/indexru.html.
3. Домашняя страница Project [Електронний ресурс] — Microsoft Office Online. — 2010. — Режим доступа : http://office.microsoft.com/ru-ru/project/FX100487771049.aspx.
4. Программное обеспечение Oracle Primavera. [Електронний ресурс] — 2010. — Режим доступа : http://www.pmsoft.ru/programs/primavera/.
5. Дубовой В. М. Моделювання систем контролю та керування : навч. посіб. / В. М. Дубовой. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 176 с.
6. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилинський,
Л. Рутковский. : пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М. : Горячая линия — Телеком, 2006. — 452 с.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ГолубєваT. O., Ю. .В. Дубова, і В. С. Шелест, НЕЧІТКЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 158-161, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.