МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ АГРЕГОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

  • М. В. Васьків Національний університет харчових технологій (НУХТ)
  • В. В. Іващук Національний університет харчових технологій (НУХТ)
Ключові слова: моніторинг якості, технологічний агрегат, контроль, управління, коригувальні дії, статистичні методи, спостережність

Анотація

Як розв’язання проблеми керування багатостадійного агрегованого виробництва запропонована модель управління якості продукції з використанням процедури моніторингу на основі статистичного керування, що відноситься до систем контролю складних технологічних процесів харчових виробництв і може бути застосована для попередження, виявлення та запобігання виготовлення дефектної продукції.

Біографії авторів

М. В. Васьків, Національний університет харчових технологій (НУХТ)
аспірантка
В. В. Іващук, Національний університет харчових технологій (НУХТ)
доцент

Посилання

1. Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов / [В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов,
В. В. Омельченко, В. В. Путников]. — Л. : Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. — 184 с.
2. Jerome J. Connor — Introduction to Structural Motion Control Publisher / J. Jerome Connor. — Prentice Hall, 2002. — 704 p. — ISBN: 0130091383.
3. Ziegler J. G. Optimum Settings for Automatic Controllers / J. G. Ziegler, N. B. Nichols. — Transactions of the American So-ciety of Mechanical Engineers (ASME), 1942. — V. 64. — Р. 759—768.
4. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). — К. : Держстандарт України, 2009. — (Національні стандарти України).
5. Фомичев С. К. Основы управления качеством : учеб. пос. / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. — Межрегиональная академия управления персоналом. — К. : МАУП, 2000. — 194 с.
6. Гиссин В. И. Управление качеством / В. И. Гиссин. — 2-е изд. — М. : ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д : Издательский центр «МарТ», 2003. — 400 с.
7. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельблау ; пер. с англ. В. Д. Скаржинский / ред. В. Г. Горский. — М. : Мир, 1973. — 959 с. : ил.
Переглядів анотації: 119 Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. В. Васьків і В. В. Іващук, МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ АГРЕГОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 23-27, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.