ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • Ю. Р. Самігулліна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інвестиційна привабливість, легка промисловість, давальницька сировина

Анотація

Проаналізовано стан інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості України та вплив на неї заходів з боку держави.

Біографія автора

Ю. Р. Самігулліна, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Махнарилов Ю. В. Механізм накопичення коштів для інвестування підприємств легкої промисловості // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 9. — С. 9—11.
2. Царенко О. В. Механізми підвищення ефективності інвестиційного середовища легкої промисловості регіонів країни. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2009_46/st_46_09.pdf.
3. Нефьодова Ю. В. Інвестиційне середовище легкої промисловості Донецької області як фактор ефективного функ-ціонування підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/ Nefedova.pdf. — Назва з екрана.
4. Чаленко Н. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств легкої промисловості: передумови та механізм управління / Н. В. Чаленко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 3. — Т. 3. — С. 80—84.
5. Макаренко С. М. Інвестиційно-інноваційні пріоритети створення ресурсної бази розвитку підприємства /
С. М. Макаренко // Економічний простір. — 2009. — № 23/2. — С. 20—25.
6. Державна програма розвитку легкої промисловості на 2003—2011 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
7. Податковий кодекс України // Голос України. — 4 грудня 2010 р. — № 229—230. — С. 4—62.
8. Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.vous.vin.ua/index.php/2010-11-23-13-52-20/115/587-2011-06-09-12-57-28.html.
9. Шкварчук Л. О. Проблеми забезпеченості власними обіговими коштами підприємств швейної промисловості України / Л. О. Шкварчук, В. В. Муха // Науковий вісник НЛТУ. — 2009. — Вип. 19.7. — С. 168—175.
10. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України. — Київ, 2010. — 567 с.
11. Денисенко М. П., Вовчок С. В. Дослідження інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості: стан і проблеми // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 1. — С. 22—26.
12. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. — Київ, 2009. — 567 с.
Переглядів анотації: 128 Завантажень PDF: 352
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. Р. Самігулліна, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 78-81, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.