МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З АДАПТАЦІЄЮ ДО КОРИСТУВАЧА

  • В. Ю. Коцюбинський Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Богач Вінницький національний технічний університет
  • Л. М. Кислиця Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Казимірова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, багатокритеріальне управління, особа, що приймає рішення, нечітка логіка, системи переваг особи

Анотація

Розглянуто проблеми розробки системи підтримки прийняття рішень з адаптацією до користувача. запропоновано підхід до багатокритеріального управління за наявності системи переваг особи, що приймає рішення, та математичну модель системи переваг особи на основі нечіткої логіки множин, які використовують лінгвістичні змінні, за рахунок чого розширюються функціональні можливості системи.

Біографії авторів

В. Ю. Коцюбинський, Вінницький національний технічний університет
доцент
І. В. Богач, Вінницький національний технічний університет
доцент
Л. М. Кислиця, Вінницький національний технічний університет
асистент
Н. В. Казимірова, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Блюмин С. Л. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности / С. Л. Блюмин, И. А. Шуйкова. — Липецк : ЛЭГИ, 2001. — 138 с.
2. Балашов О. В. Система поддержки принятия решений с адаптацией алгоритма вывода /О. В. Балашов, Е. М. Груб-ник, В. В. Круглов // Электронный математический и медико-биологический журнал «Математическая морфология». — 2006. — № 1. — С. 12—18. — SBN 5-94789-133-6.
3. Adaptive approach to development of expert decision making systems in uncertain conditions / [Р. Н. Квєтний, В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Кислиця, Н. В. Казимірова] // Датчики, прилади та системи — 2008 : міжнарод. наук.-техн. конф., 19—26 вер. 2009 р.: статті. — Ч., 2009. — С. 32—34.
4. Система поддержки принятия решений в условиях неопределенности / [Р. Н. Квєтний, В. Ю. Коцюбинський,
Л. М. Кислиця, Н. В. Казимірова] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — № 21. — С. 100—105.
5. Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / В. Б. Силов. — М. : ИНПРО-РЕС, 1995. — 228 с.
Переглядів анотації: 29 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Ю. Коцюбинський, І. В. Богач, Л. М. Кислиця, і Н. В. Казимірова, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З АДАПТАЦІЄЮ ДО КОРИСТУВАЧА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 122-126, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.