АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА НА ОСНОВІ АСОЦІАТИВНО-СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ

  • О. В. Бісікало Вінницький національний технічний університет
  • I. A. Кравчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: отримання знань, природно-мовні тексти, асоціативно-статистичний підхід, морфологічний аналіз, формальна граматика, тезаурус образів

Анотація

Розглянуто актуальну задачу комп'ютерної лінгвістики — автоматизацію морфологічного аналізу слова. Описано підхід, що базується на природному накопиченні асоціацій між образами та закріпленні рефлексів шляхом повторень. Подано алгоритм роботи програмного забезпечення, створеного на основі запропонованого підходу.

Біографії авторів

О. В. Бісікало, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірю­вальної техніки
I. A. Кравчук, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Посилання

1. Компьютерный синтаксический анализ: описание моделей и направлений разработок / [Г. Д. Карпова, Ю. К. Пи-рогова, Т. Ю. Кобзарева, Е. В. Микаэлян] // Итоги науки и техники: серия «Вычислительные науки». — 1991. —Т. 6. — М. : ВИНИТИ.
2. Белоногов Г. Г. Компьютерная лингвистика и перспективные информационные технологии / Г. Г. Белоногов. — М. : Русский мир, 2004. — 248 с.
3. Анализа текста [Електронний ресурс] / История компьютера. — Режим доступа : http://chernykh.net/content/view/1038/1121/.
4. Автоматическая обработка текста [Електронний ресурс] / Компания АОТ (автоматическая обработка текста). — Режим доступа : http://www.aot.ru/.
5. Бісікало О. В. Асоціативно-статистичний метод морфологічного аналізу слів / О. В. Бісікало, І. А. Кравчук // Інфо-рмаційні технології та комп'ютерна інженерія : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, Україна, 19—21 травня 2010 р. — Вінниця, 2010. — С. 110—111.
6. Реформатский А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский. — М. : Аспект Пресс, 1996. — 536 с.
Переглядів анотації: 85 Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. В. Бісікало і КравчукI. A., АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА НА ОСНОВІ АСОЦІАТИВНО-СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 134-136, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.