МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДIНКИ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ

  • М. С. Юхимчук-Войтко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автоматична система, амплітуда, вплив параметричних збурень, гармонічна лінеаризація

Анотація

Описані системи захисту з логічними законами управління. Отримано лінеаризоване рівняння логічного управляючого пристрою, досліджені залежності коефіцієнтів гармонічної лінеаризації від діапазону зміни зсуву фаз.

Біографія автора

М. С. Юхимчук-Войтко, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Никифоров В. О. Управление в условиях неопределенности: чувствительность, адаптация, робастность / В. О. Ни-кифоров, А. В. Ушаков. — СПб. : СПбГИТМО(ТУ)-Петербург, 2002. —232 с.
2. Юхимчук С. В. Обобщение метода гармонической линеаризации для исследования нелинейных электромеханиче-ских систем с переменными параметрами / С. В. Юхимчук // Изв. вузов Электромеханика. — 1994. — № 2. — С. 9—15.
3. Юхимчук-Войтко М. С. Гармонічна лінеаризація САУ, що керується кінцевим автоматом під час параметричних збурень [Електронний ресурс] / М. С. Юхимчук-Войтко // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 3. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu.
4. Мирошник И. В. Нелинейные системы. Анализ и управления / И. В. Мирошник. — СПб. : СПбГИТМО(ТУ)-Петербург, 2002. — 169 с.
5. Brockett R. A. Stabilization problem. In book: Open Problems in Mathematical Systems and Control Theory / R. A. Brockett. — Springer, 1999. — 288 p.
Переглядів анотації: 33 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. С. Юхимчук-Войтко, МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДIНКИ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 137-142, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.