МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ

Автор(и)

  • М. С. Юхимчук Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Москвіна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

автоматична система, амплітуда, вплив параметричних збурень, гармонічна лінеаризація

Анотація

Запропоновано метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями за впливу параметричних збурень. Метод дозволяє визначити границі областей стійкості систем у просторі приросту їх параметрів. Математичним моделюванням знайдено допустимі області зміни параметрів нелінійних елементів, за яких зберігається стійкість системи управління, що розглядається.

Біографії авторів

М. С. Юхимчук, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри комп’ютерних систем управління

С. М. Москвіна, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Ципкин Я. З. Релейные автоматические системы // Я. З. Ципкин. — М. : Наука 1974. — 576 с.
2. Андронов A. A. Теория колебаний // A. A. Андронов, A. A. Витт, С. Э. Хайкин. — М. : Наука, 1981. —568 с.
3. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные сис-темы : учеб. пос. / Д. П. Ким. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 464 с. — ISBN 5-9221-0534-5.
4. Фалдин, Н. В. Релейные системы автоматического управления / Р. В. Фалдин // Математические модели, динами-ческие характеристики и анализ систем автоматического управления ; под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова. — М. : МГТУ им. Баумана, 2004. — С. 573—636.
5. Попов Е. П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления / Е. П. Попов. — М. : Наука, 1979. — 255 с.
6. Топчеева Ю. И. Методы гармонической линеаризации в проектировании нелинейных систем автоматического управления / Ю. И. Топчеева. — М. : Машиностроение. — 1970. — 567 с.
7. Мокін Б. І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем // Б. І. Мокін, С. В. Юхимчук. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 1999. — 122 с.
9. Yukhimchuk S. Modeling of influence of interferences on parameters of auto-oscilations and stability of non-linear non-stationary systems // S. Yukhimchuk, M. Khazin // Development and Application Systems, — 2002. — P. 255—260.
9. Porter R. Robust rotation-invariant texture classification: Wavelet, Gabor filter and GMRF based schemes / Porter R., Canagarajah N. // Proc. Inst. Elect. Eng. — 2003. — V. 15. — P. 180—188.
10. Gaylord R. C. Attitude Control System Using logically Controlled Pulses. Progr. Austronaut and Rocketry/ Gaylord R. C.,
Keller W. N. v. 8, New York-London. Acad. Press, 1992. — P. 629—643.
11. Acker A. Stability criteria for time-varying systems in Hilberts space/ Acker A. // SIAM.J.Control. — 1995. — Vol. 13, № 3. — P. 1156—1171.
12. Юхимчук С. В. Визначення меж зміни первинних параметрів одного класу нелінійних нестаціонарних систем, які забезпечують їх стійкість / С. В. Юхимчук, М. Б. Хазін // Вестник ХГТУ. — 2004. — №1(19). — С. 371—377.
13. Юхимчук С. В. Розробка алгоритму для розв’язку задачі аналізу поведінки нелінійних нестаціонарних систем з релейними елементами, що самоналаштовуються / С. В. Юхимчук, Р. Р. Гільманов, М. Б. Хазін // Автоматика–2004 : праці міжнар. конфер. — Київ. — 112 с.
14. Юхимчук С. В. Підхід до визначення параметрів автоколивань нелінійних нестаціонарних систем управління рухом літальних апаратів // С. В. Юхимчук // Автоматика–2004 : праці міжнар. конфер. — Т. 5. — Львів : Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. — С. 105—109.
15. Юхимчук М. С. Метод аналізу стійкості САУ з логічними управляючими пристроями в системах пожежогасінням в залізничному транспорті // М. С. Юхимчук, С. М. Москвіна. — АКІТ–2012 : конфер. — Київ, 19—20 квітня 2012 р.
16. Юхимчук С. В. Исследование влияния изменения параметров релейного звена на выходной сигнал в информаци-онно-измерительных системах // С. В. Юхимчук, Б. І. Мокін // Электронная техника. Сер. 10. Микроэлектронные уст-ройства. —1993. — Вып. 3, 4 (97, 98). — С. 31—33.
17. Юхимчук-Войтко М. С. Гармонічна лінеаризація САУ, що керується кінцевим автоматом під час дії параметрич-них збурень [Електронний ресурс] // М. С. Юхимчук-Войтко // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 3. — Режим доступу :http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-3/2009-3.files/uk/09msyopp_ua.pdf, вільний. — Загол. з екрана. — Мова укр.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 52

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
М. С. Юхимчук і С. М. Москвіна, «МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 155–162, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>