РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ

  • М. С. Юхимчук Вінницький національний технічний університет
  • А. І. Деркач Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, збурення, лінеаризація, нелінійна система, управління

Анотація

Для дослідження, проектування та ефективного використання систем з логічними законами управління, що розглядаються в статті, запропоновані математичні моделі, які дозволяють визначити залежність режимів роботи від структури системи, параметрів релейних елементів, параметричних збурень, які суттєво можуть змінювати параметри автоколивань та впливати на стійкість систем. 

Біографії авторів

М. С. Юхимчук, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, старший викладач кафедри комп’ютерних систем управління
А. І. Деркач, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету комп’ютерних систем і автоматики

Посилання

1. Ципкин Я. З. Релейные автоматические системы / Я. З. Ципкин. — М. : Наука, 1974. — 576 с.
2. Водічев В. А. Електромеханічні системи автоматизації з параметричним зворотним зв’язком / В. А. Водічев // Еле-ктротехнічні та комп’ютерні системи : Наук.-техн. журнал ; К. : Техніка. — 2011. — № 3 (79). — С. 207—208.
3. Андронов A. A. Теория колебаний / A. A. Андронов, А. А Витт, С. Э. Хайкин. — М. : Наука, 1981. — 568 с.
4. Попов Е. П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления / Е. П. Попов. — М. : Наука, 1979. — 255 с.
5. Мокін Б. І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем / Б. І. Мокін, С. В. Юхимчук. — Вінниця. : Універсум-Вінниця, 1970. — 567 с.
Переглядів анотації: 87 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
М. Юхимчук і А. Деркач, РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 145-151, Трав 2016.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.