МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ

  • В. Ф. Яремчук Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
  • Н. С. Кравчук Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
  • С. М. Смішний Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Ключові слова: світловод, волоконно-оптичний сенсор, абсорбція, газ, концентрація

Анотація

Подано результати розрахунку основних характеристик волоконно-оптичного сенсора концентрації газу, що використовує принцип диференціального оптичного поглинання випромінювання та принцип оптично-абсорбційного методу в діапазоні різних довжин хвиль залежно від параметрів використаних компонентів. Обговорено основні принципи побудови і роботи волоконно-оптичних вимірювальних систем, призначених для моніторингу екологічного стану середовища.

Біографії авторів

В. Ф. Яремчук, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

доцент кафедри фізики

Н. С. Кравчук, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
доцент кафедри фізики
С. М. Смішний, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
аспірант кафедри фізики

Посилання

1. Екоінформаційні, багатопараметрові газоаналітичні прилади і системи екологічного моніторингу довкілля [Елект-ронний ресурс] / О. А. Дашковський, І. Л. Міхеєва, В. П. Приміський // Новини ЗАТ «Украналіт» — Режим доступу до статті: http://www.ukranalyt.com.ua/index4_1.htm.
2. Колбычев Г. В. Определение концентраций газов в промышленных выбросах по ореолу лазерного луча /
Г. В. Колбычев // Изв. ВУЗов. Физика. — 2003. — Т.46, № 10. — С. 33—39.
3. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. Том 3. Книга 2 / [В. Вуйцік, З. Ю. Готра, О. З. Готра, В. В. Черпак та ін.]; за ред. З. Ю. Готри. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — 367 с.
4. Алексеев В. А. Опыт создания переносных многокомпонентних газоанализаторов с использованием оптического абсорбционного метода / В. А. Алексеев, В. А. Яценко // Радиотехника. — 2006. — Вып 146.— С. 192—197.
5. Кнаб О. Д. БИСПИН — новый тип полупроводникових приборов / О. Д. Кнаб // Электронная промышленость. — 1989. — Вып. 8. — С. 3—8.
6. Мидвентер Д. Э. Волоконные световоды для передачи информации / Д. Э. Мидвентер. — М. : Радио и связь, 1983. —336 с.
7. Chan K. Remote sensing system for near-infrared differential absorption of CH4 gas using low-loss optical fibre link /
K. Chan, H. Ito, H. Inaba // Appl. Opt. —1984. —V. 23, № 19. — P. 3415—3420.
Переглядів анотації: 87 Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук, і С. М. Смішний, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 15-18, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.